DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Zmiany w śmieciach

CZESŁAW SZCZUREK - RADNY GMINY Z WŁOSANI

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje terminowość realizacji odbioru odpadów. Wójt Piotrowski 12 września spotkał się z prezesem firmy i poinformował go o konsekwencjach niewywiązywania się z umowy. Na kolejnym, 17 września przedstawił firmie EKOM ultimatum pod ryzykiem zerwania umowy. Wójt jednocześnie przeprowadził rozmowy zapewniające naszej gminie plan B, gdyby zaszła konieczność takiego kroku. Ze względu na fakt, że Rada Gminy nie obraduje nie są możliwe żadne przesunięcia w budżecie.

Co najważniejsze – po ostatnim przetargu – nie zmieniały się opłaty za odbiór odpadów; zmiany miały dotyczyć jedynie harmonogramów. W wyniku ponownej oceny ofert w przetargu ogłoszonym przez Urząd Gminy Mogilany na początku sierpnia została podpisana umowa z firmą EKOM Maciejczyk Spółka Jawna. Całe postępowanie odbyło się w ścisłych ryzach Prawa zamówień publicznych – firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, tj. 2,99 mln zł. Do przetargu stanęły jeszcze trzy firmy, ich oferty były znacznie wyższe – PW MIKI 6,35 mln zł, FCC Polska –6,47 mln zł, MPO –6,53 mln zł. Z punktu widzenia pojedynczegoodbiorcyi kwotyzapisanej w budżecie oznaczałoby to wzrost nawet o 100% opłat, które ponosi mieszkaniec każdego miesiąca.

Odpady zmieszane miały być odbierane dwa razy na miesiąc, a segregowane raz w miesiącu. a odpady segregowane raz w miesiącu. Papier, tworzywa sztuczne, szkło i odpady bio odbierane oddzielnie samochodami specjalnie przygotowanymi do odbioru tego typu odpadów, a nie jak do tej pory jednym samochodem. Każda nieruchomość otrzymała harmonogram na najbliższy okres (wrzesień–grudzień 2018), są one także dostępne na stronie urzędu gminy. Informacja o odbiorze odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostanie dostarczona w późniejszym terminie (zbiórka odbędzie się na przełomie września/października). Jednak ze względu na problemy z terminowości gmina nałożyła kary finansowe, na moment zamknięcia numeru nie było wiadomo, co dalej z firmą EKOM – gmina poważnie rozważa odstąpienie od umowy.

Artykuł z Gazety DNGM - nr 3/2018 (6)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close