DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Ogłoszenia / W mediach W

Zakopianka w naszej gminie

Zakopianka to wiele korzyści, ale i problemów. Przedrukowujemy artykuł z ostatniego Głosu Gminy Mogilany i zachęcamy Państwa do przesyłania swoich opinii na adres: gazeta@dngm.pl.


Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców, a w szczególności mieszkańców naszej gminy, którzy korzystają z „zakopianki” (Droga Krajowa 7). Nieodzowna jest budowa wiaduktów i oraz przejść podziemnych w Gaju i Libertowie. Tak sądzi Wójt Piotr Piotrowski oraz Radni Gminy Mogilany z Libertowa i Gaja: Lucyna Kufrej, Zofia Węglarz, Marek Pałka i Mieczysław Sikora. Dzięki wytrwałemu stanowisku naszej gminy oraz konstruktywnemu podejściu sprawy posuwają się do przodu.

Zakopianka w naszej gminie

Wiadukt w Gaju

Już 3,5 roku temu Wójtowi Piotrowskiemu udało się przekonać Ministra Andrzeja Adamczyka do wpisania budowy wiaduktu w Gaju na listę zadań do realizacji. Dla wyjaśnienia trzeba dodać, że budowa wiaduktów wzdłuż „zakopianki” to zadanie państwa, gdyż droga krajowa (DK7) jest drogą krajową zarządzaną przez GDDKiA.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w dniu 26 lipca 2019 r. ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę wiaduktu w Gaju. Wiadukt ma powstać na skrzyżowaniu ulic Widokowa – Zadziele z „Zakopianką” (Droga Krajowa nr 7).
W dn. 3 września zostały otwarte oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę węzła drogowego, na drodze krajowej nr 7 w Gaju pod Krakowem. Oferty złożyło 5 podmiotów, w tym najtańszą, opiewającą na kwotę blisko 32 mln zł brutto zaproponowało konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. oraz Nowak-Mosty Sp. z o.o. Najdroższą, na ponad 37 mln zł brutto złożyła natomiast firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
W ciągu 31 miesięcy wykonawca będzie musiał przygotować projekt budowlany i pozyskać decyzję budowlaną tzw. ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz wybudować wiadukt. GDDKiA Oddział w Krakowie przewiduje, że projektowanie i pozyskanie decyzji ZRID zakończy się w lutym 2021 r., natomiast budowa wiaduktu w Gaju powinna zakończyć się 2022 r. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to październik 2019 r.

Przypomnijmy, w sierpniu 2018 r. wydana została przez Wójta Gminy Mogilany decyzja środowiskowa, a pierwszy przetarg na zaprojektowanie i budowę wiaduktu w Gaju został ogłoszony przez GDDKiA Oddział w Krakowie pod koniec października 2018 r. Jednak tamten przetarg został unieważniony przez GDDKiA. Przyczyna była prozaiczna – wykonawca, który złożył ofertę chciał więcej pieniędzy niż do dyspozycji miała na to zadanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

Wiadukt i przejście poziemne w Libertowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowychi Autostrad Oddział w Krakowie wyłoniła wykonawcę, który ma opracować dokumentację projektową studium techniczno–ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ–R) oraz pozyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), przygotować dokumentację inżyniersko geologiczną dla inwestycji: budowa dwupoziomowego wiaduktu i przejścia podziemnego w Libertowie.

Przetarg wygrało konsorcjum firm: MPRB Sp. z o.o. oraz MP – Mosty Sp. z o.o. z Krakowa. Umowa z wykonawcą została podpisana 25.02.2019 r. Konsorcjum ma 29 miesięcy na przygotowanie dokumentów i pozyskanie decyzji administracyjnych oraz na pracę przy wyłonieniu wykonawcy, który wybuduje wiadukt i przejścia podziemne w Libertowie. Oznacza to, że konsorcjum wykonawców ma czas na wykonanie wszystkich zadań do połowy 2021 r. Koszt to 1,162 mln zł.

Wiadukt ma powstać na skrzyżowaniu ulic: Góra Libertowska – Świetlista z „Zakopianką”, natomiast przejście podziemne u szczytu Góry Libertowskiej

Od początku mojego urzędowania staram się o poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców, którzy korzystają z „Zakopianki”. Jestem w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie i ciągle dopominam się o budowę wiaduktów w Gaju i Libertowie oraz o budowę przejść podziemnych. Mam nadzieję, że przetarg ogłoszony przez GDDKiA na zaprojektowanie i budowę wiaduktu w Gaju zostanie rozstrzygnięty, i że GDDKiA wybierze wykonawcę. W przypadku wiaduktu i przejścia podziemnego w Libertowie, będę pilnował, by stosowne dokumenty i decyzje powstały jak najszybciej. Efektem naszej współpracy z GDDKiA są konsultacje w sprawie tej inwestycji.

PIOTR PIOTROWSKI,
WÓJT GMINY MOGILANY

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close