DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

[WYBORY SOŁECKIE] Gdzie i kiedy głosowanie?

Zbliża się dzień, kiedy zdecydujemy o Sołtysach i Radach Sołeckich naszych miejscowości. W niedzielę, 31 marca 2019 r. wdziesięciu miejscowościach naszej Gminy od 8.00 do 17.00 otwarte będą lokale wyborcze. Zobacz, jak i gdzie będziesz mógł zagłosować. W związku z trwającą kampanią wyborczą zachęcamy kandydatów do przesłania do nas swoich materiałów na adres: STOWARZYSZENIE@DNGM.PL. 

Głosujący oddaje głos na tego kandydata na sołtysa, przy nazwisku którego postawił znak „X” na kartce po prawej stronie. Głosowanie na członków rady sołeckiej odbywa się przez postawienie znaku „X” na kartce po prawej stronie obok nazwisk kandydatów , na których oddaje głos w ilości równej liczbie miejsc w radzie sołeckiej. Kandydaci na sołtysa oraz na członków rady sołeckiej umieszczeni będą na odrębnych kartach do głosowania według kolejności alfabetycznej.

Sołectwo Brzyczyna 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

  • 1 kandydat na sołtysa, 5 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 5 miejsc) 

Sołectwo Buków 

Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Bukowie

  • 2 kandydatów na sołtysa, 10 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 5 miejsc) 

Sołectwo Chorowice 

Budynek starej szkoły w Chorowicach

  • 1 kandydat na sołtysa, 5 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 5 miejsc) 

Sołectwo Gaj

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gaju

  • 2 kandydatów na sołtysa, 7 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 5 miejsc) 

Sołectwo Konary 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Konarach

  • 2 kandydatów na sołtysa, 12 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 5 miejsc) 

Sołectwo Kulerzów 

Dom Ludowy w Kulerzowie

  • 1 kandydat na sołtysa, 5 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 5 miejsc)

Sołectwo Libertów 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie

  • 1 kandydat na sołtysa, 5 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 5 miejsc) 

Sołectwo Lusina 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie

  • 2 kandydatów na sołtysa, 14 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 7 miejsc) 

Sołectwo Mogilany 

Urząd Gminy Mogilany, sala narad

  • 1 kandydat na sołtysa, 6 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 7 miejsc) 

Sołectwo Włosań 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

  • 1 kandydat na sołtysa, 5 kandydatów do Rady Sołeckiej (na 5 miejsc) 

LISTA KANDYDATÓW 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close