DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Ws. kanalizacji „wszyscy jesteśmy z Gaja i Lusiny”

Dziś spotkanie dla mieszkańców, jutro sesja nadzwyczajna – zachęcamy do udziału! Tymczasem większość radnych szuka różnych tłumaczeń i wymówek, jeden fakt natomiast jest jasny: nie zagłosowali ZA. Zapomnieli (albo udają, że zapomnieli) o kilku faktach.

  • To nie pierwsza sytuacja kiedy radni wstrzymują finansowanie inwestycji dofinansowanych ze środków europejskich. Wystarczy przypomnieć początek tej kadencji i niechęć do budowy kanalizacji we Włosani.
  • To nie pierwsza sytuacja, kiedy przez brak „bezwzględnej” większości uchwała dot. finansów jest niepodjęta – przykładem ponowne głosowanie nad emisją obligacji, kiedy to bank zwrócił radzie uwagę na błąd i rada musiała ponownie głosować ws. tej uchwały.
  • Wreszcie to nie pierwsza sytuacja, kiedy radni pochodzący z danych miejscowości uchylają się od głosowania za – radny z Gaja – Tadeusz Gniadek był w ogóle nieobecny, a radna z Lusiny – Alicja Wodziańska-Berbeka wstrzymała się od głosu. Z takim przykładem mieliśmy już do czynienia np. w sprawie głosowania nad porozumieniem z powiatem dotyczącym remontu ulicy Świątnickiej – radna z Mogilan – Renata Strzebońska wstrzymała się od głosu, pomimo że mieszka przy tej ulicy i wielokrotnie narzekała na jej stan.

Czas na analizę

Radni mieli kilka tygodni na zapoznanie się z uchwałami i doskonale wiedzieli, że będą głosować zaciągnięcie pożyczki. Trzeba pamiętać o tym, że jest to pożyczka nie z banku, lecz z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i prawdopodobnie będzie umorzona do 40%.

Szansa na naprawienie błędu

Dzisiaj, w niedzielę 1 października o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Gaju odbędzie się spotkanie zaaranżowane m.in. przez sołtysa Gaja, Mieczysława Sikorę. Spotkanie jest otwarte i będzie poświęcone właśnie tym dwóm głosowaniom, które przekreśliły budowę kanalizacji na ulicach Wzgórze, Szkolna, Lipowa, Parkowa, części ul. Bema (od ul. Parkowej do mostu), Akacjowa, Maryjna, Wąska, Kotarbówki, Leśny Stok, Grzmiąca, Wąwozowa oraz w okolicy ul. Zdrojowej w Lusinie. Pod ten odcinek miała podchodzić szkoła w Gaju, klub sportowy „Gajowianka”, kościół w Gaju. Inwestycja miałaby ponadto pozwolić na przyszłe podłączenie podstawówki i sali gimnastycznej w Lusinie.

Z kolei już jutro, w poniedziałek 2 października o godz. 8.00 w Sali narad Urzędu Gminy Mogilany na wniosek wójta odbędzie się nadzwyczajna sesja rady gminy. W jej planie jest ponowne głosowanie tych dwóch uchwał.

Zachęcamy mieszkańców całej gminy do uczestnictwa w tych wydarzeniach. Czas pokazać opozycyjnym wobec wójta radnym, że nie chcemy już czczych wojenek, złośliwości, tylko współpracy na rzecz rozwoju całej gminy.

Zadłużenie

Owszem, zadłużenie wzrośnie, lecz tylko w 2018 r. – tylko dlatego, że wójt Piotrowski zdecydował się realizować duże inwestycje (ul. Świątnicka, kanalizacja w Gaju i Mogilanach…).  Oczywiście, radni opozycyjni wobec wójta woleliby, żeby nic nie było robione, bo mieliby wtedy „paliwo” do swojej nieustannej kampanii wyborczej. Radni powinni doskonale wiedzieć, że w przypadku dotacji unijnych najpierw trzeba wyłożyć 100% pieniędzy, a dopiero potem otrzymuje się dotację unijną i umarzana jest pożyczka z WFOŚ-u.

Opozycyjni wobec wójta radni woleliby jednak „zjeść ciastko i mieć ciastko”…

W 2019 roku otrzymamy ok. 17 mln zł zwrotu, inwestycje będą zrealizowane, a zadłużenie wróci do 20-21 mln zł (na takim poziomie zadłużenie się trzyma od opuszczenia fotela wójta przez Krzysztofa Musiała, pomimo tego, że inwestycje są realizowane i spłaciliśmy blisko 4,5 mln zł kary za zerwanie przez niego umowy z firmą „Przemysłówka” za budowę gimnazjum).

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close