DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Nasze stowarzyszenie W

Walne Zebranie Członków DNGM, 28.12.2018

W piątek, 28 grudnia w Konarach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (WZC). Nie zabrakło podsumowania działań, korekt we władzach Stowarzyszenia, dyskusji o Programie Działania na rok 2019 oraz podjęcia uchał m.in. w sprawie przyjęcia nowych członków.

Posiedzenie otworzył Grzegorz Nędza, prezes Stowarzyszenia. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, na przewodniczącego WZC wybrano Wiesława Misztal, a sekretarza – Zbigniewa Staszczaka. Wybrano również Komisję Skrutacyjną w skladzie: Jerzy Przeworski, Andrzej Goliński i Wiesław Klimas.

Zostały przeprowadzone wybory uzupełniające – decyzją członków skład Zarządu uzupełnił Jerzy Kuc, a do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Małgorzata Madeja i Marek Tomkiewicz. Chwilę po Walnym Zarząd zdecydował, że wiceprezesem Stowarzyszenia zostanie Jerzy Kuc.

Ponadto został przyjęty Program Działania na rok 2019, uchwała o wysokości składki członkowskiej na rok 2019 oraz przyjęci nowi członkowie Stowarzyszenia.

Walne uzupełniła informacja o działaniach Stowarzyszenia od ostatniego Walnego (6 września), którą w imieniu Zarządu przedstawił Grzegorz Nędza, a wójt Piotr Piotrowski i przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Staszczak poinformowali o działaniach mogilańskiego samorządu po październikowych wyborach oraz jeszcze raz podziękowali członkom i sympatykom Stowarzyszenia za zaangażowanie w kampanii wyborczej.

Po walnym odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close