DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Nasze stowarzyszenie W

Walne Zebranie Członków, 14.06.2017

W środę, 14 czerwca w Dworze Konopków w Mogilanach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków naszego stowarzyszenia. Walne Zebranie – zgodnie ze statutem – jest najwyższym ciałem stowarzyszenia. Przewodniczącym WZC został wybrany Wiesław Misztal, a sekretarzem Zbigniew Staszczak.

– Podczas zebrania założycielskiego w kwietniu wszyscy postawiliśmy sobie za cel wspólne podejmowanie decyzji. W Stowarzyszeniu DNGM dialog i poszukiwanie konsensusu muszą istnieć na każdym etapie. Każdy ma prawo do współdecydowania o stowarzyszeniu, bo zarząd jest taki sam jak reszta członków – Grzegorz Nędza, prezes DNGM

Grzegorz Nędza, prezes DNGM poinformował wszystkich członków o działaniach zarządu w okresie od zebrania założycielskiego oraz przedstawił zaangażowanie w Spotkaniu u św. Rity, 20 maja oraz Dniu Dziecka 2017 we Włosani, 10 czerwca. Dodatkowo – wraz ze Zbigniewem Staszczakiem – przekazali informacje nt. Koncertu Dwóch Orkiestr, który odbędzie się w najbliższy piątek przed Dworem Konopków w Mogilanach.

Stowarzyszenie podjęło decyzję o przyjęciu w swe szeregi jedenaściorga nowych członków. Uchwalono ponadto Regulamin Walnego Zebrania Członków, Program Działania Stowarzyszenia na rok 2017, ustalono składkę członkowską oraz podjęto uchwały porządkujące sfery komunikacyjne Stowarzyszenia.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close