DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

Walne DNGM popiera Piotrowskiego

W czwartek, 6 września 2018 r. Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany” poparło kandydaturę wójta Piotra Piotrowskiego w tegorocznych wyborach. Wójt przedstawił już oficjalnie listę kandydatów do Rady Gminy Mogilany, którą poparło Walne Zebranie Członków, podobnie, jak poparło trójkę kandydatów, startujących z trzech różnych komitetów wyborczych do wyższych szczebli samorządu. Niezależnie – dla mieszkańców!

Na początku Grzegorz Nędza tradycyjnie przedstawił informację o działalności Zarządu od ostatniego Walnego, tj. 20 kwietnia 2018 r. Zostali też przyjęci kolejni nowi członkowie naszej organizacji.

Wójt Piotr Piotrowski, dziękując za wsparcie od 2014 roku, podsumował swoją obecną kadencję, zwracając uwagę na sukcesy infrastrukturalne (kanalizacja, wodociąg, drogi, oświetlenie, odwodnienia…), ale i obejmujące społeczną sferę funkcjonowania mieszkańców, w tym rozwój bezpieczeństwa, edukacji, GOK-u i SPZOZ-u. Zwrócił uwagę również na kwestie, które nie zostały rozwiązane, m.in.: nieuchwalenie przez opozycyjnych wobec wójta radnych studium zagospodarowania przestrzennego (wójt przekazał jego projekt już w styczniu 2017 roku) i niewykorzystanie środków europejskich (prawdopodobnie stracimy ok. 10 mln zł pozyskanych przez wójta wraz z urzędnikami), a przez to niezrealizowanie wielu inwestycji, od wielu lat oczekiwanych przez mieszkańców. Sprawił to celowy paraliż Rady Gminy Mogilany przez dziewięcioro radnych (Grzegorz Stokłosa, Grzegorz Malik, Tadeusz Gniadek, Małgorzata Okarmus, Renata Strzebońska, Joanna Nowicka, Alicja Wodziańska – Berbeka, Ewa Walczak i Tadeusz Strzeboński).

Z Komitetu Wyborczego Wyborców Wójta Piotra Piotrowskiego do Rady Gminy Mogilany startują:

  • Lusina: Jan Marek
  • Libertów: Zofia Węglarz, Lucyna Kufrej, Marek Pałka
  • Gaj: Mieczysław Sikora, Jerzy Przeworski
  • Mogilany: Andrzej Goliński, Mateusz Paszta, Zbigniew Staszczak, Marek Fąfrowicz
  • Chorowice/Brzyczyna: Marek Medyk
  • Buków/Kulerzów: Katarzyna Ożóg-Suder
  • Włosań: Maria Kotarba, Czesław Szczurek
  • Konary: Jadwiga Chachlica

Przedstawiając kandydatów wójt Piotrowski zaznaczył, że wśród tej grupy kandydatów są zarówno wszyscy obecni członkowie Klubu Radnych DNGM, którzy się sprawdzili przez te 4 lata, sołtysi – znający świetnie potrzeby mieszkańców, jak i działacze społeczni zaangażowani w różne sfery życia społecznego. Stowarzyszenie jednogłośnie poparło listę KWW Wójta Piotra Piotrowskiego.

Pełnomocnik KWW Marta Gawor, złożyła propozycję, by – niezależnie od sympatii partyjnych – Stowarzyszenie poparło oficjalnie osoby, które zna ze swojej aktywności na polu naszej gminy: Grzegorza Nędzę i Małgorzatę Madeję do Rady Powiatu Krakowskiego oraz Iwonę Tworzydło-Woźniak do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

NWZC - Mogilany, Dworek Konopków, 6 września 2018 r.
fot. Kazimierz Lasecki
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close