DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

W Mogilanach będą przyspieszone wybory

Dzisiejsze zebranie wiejskie nie przyniosło rozstrzygnięcia kto będzie sołtysem Mogilan po śmierci Edwarda Żaby. I Marek Budek, i Stanisław Kiebuła nie przyjęli funkcji. Czekają nas wybory uzupełniające – do tego czasu sołectwem zarządzać będzie Janina Kornecka, członkini Rady Sołeckiej

Zebranie zostało zwołane przez wójta Piotra Piotrowskiego na podstawie § 5 pkt.1, § 9 ust.2, § 37 ust.1 i 3 Statutu Sołectwa Mogilany uchwalonego Uchwałą Nr V/33/2007 Rady Gminy Mogilany z dnia 1 marca 2007 roku. Edward Żaba zmarł 22 sierpnia 2017 r.

Na mocy statutu prawo do objęcia mieli kolejno kontrkandydaci sołtysa Żaby – Marek Budek, a następnie Stanisław Kiebuła. Wobec odmowy obu zgodnie z zapisami statutu zebranie wiejskie przyjęło ich rezygnacje. To oznacza, że na najbliższej sesji Rada Gminy zarządzi wybory uzupełniające.

Wybory to konieczność powołania Gminnej i Sołeckiej Komisji Wyborczej, druk obwieszczeń, formularzy, kart wyborczych, obsługa lokalu wyborczego, konieczność poniesienia przez gminę dodatkowo kilku tysięcy złotych… Niemniej jednak jest to przejaw dojrzałości i odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę.

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close