DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

stowarzyszenie

Zarząd z absolutorium

We wtorek, 27 czerwca br. w Dworku Konopków w Mogilanach odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków za rok 2022. Członkowie wysłuchali sprawozdania merytorycznego i finansowego przedstawionego przez prezesa Grzegorza Nędzę oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i wnioskiem o udzielenie absolutorium złożonym przez przewodniczącą Krystynę Moskwa-Wolny. W 2022 roku nastąpiło skrócenie kadencji wladz Stowarzyszenia i został wybrany nowy skład Zarządu i Komisji. Podczas walnego rozmawiano ponadto o działaniach w roku obecnym. Grzegorz Nędza złożył podziękowania członkom DNGM za zaangażowanie w organizację Gminnego Dnia Dziecka, a także zwrócił uwagę na wsparcie, dzięki któremu wydarzenie mogło okazać się takim sukcesem. – Nie moglibyśmy zrealizować zadania na taką skalę bez dofinansowania w ramach Otwartego Konkursu Ofert Gminy Mogilany, dofinansowania w ramach Patronatu Skarby Blisko Krakowa, a także darowizn osób fizycznych i przedsiębiorców z terenu Gminy Mogilany. Dziękuję ponadto za współpracę pracownikom Urzędu Gminy Mogilany i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach. Najważniejszy jest jednak fakt, że wydarzenie skierowane do najmłodszych spotkało się z ich pozytywnym odbiorem. To największa motywacja i zachęta do dalszej pracy!

Opublikowane w DNGM

Dworek Konopków jest naszym wspólnym dobrem

ZBIGNIEW STASZCZAK  Ta unikalna perła niestety niszczeje z każdym rokiem, dlatego każda troska o to miejsce jest istotna. Obecnie z inicjatywy Wójta Gminy Mogilany Piotra Piotrowskiego toczy się postępowanie o przekazanie na rzecz Gminy Mogilany prawa własności nieruchomości, na której…

Opublikowane w DNGM

ZAPROSZENIE: Walne DNGM, 26.09.2017

Na podstawie §21. pkt 4a) Statutu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” na dzień 26 września 2017 roku, godz. 18.00 w Dworku Konopków w Mogilanach.  W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia…

Opublikowane w DNGM

Wypełnij Deklarację Członkowską – dołącz do nas!

Zostań członkiem Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”! Chcesz pozytywnie zmieniać naszą najbliższą rzeczywistość? Dołącz do nas! przyjdź na spotkanie robocze członków naszej inicjatywy o terminach spotkań roboczych informujemy na naszej stronie internetowej skontaktuj się z nami  skorzystaj z różnych form…

Opublikowane w DNGM

Zaproszenie na Spotkanie Robocze

Już jutro o godz. 19.00 w Dworku Konopków odbędzie się Spotkanie Robocze Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” Spotkanie będzie okazją do podsumowania obecnej sytuacji w naszej gminie, szczególnie związanej z obstrukcyjnym działaniem opozycyjnych wobec wójta radnych. Zaplanujemy działania na resztę…

Opublikowane w DNGM

Spotkanie robocze, 5.07.2017

5 lipca b.r. w Gaju odbyło się kolejne Spotkanie Robocze Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany”. W budynku klubu LKS Gajowianka spotkało się piętnaścioro członków naszej organizacji. Wśród najważniejszych tematów znalazła się informacja o naszej współpracy z Orkiestrą Dętą z Untersteinach….

Opublikowane w DNGM

Walne Zebranie Członków, 14.06.2017

W środę, 14 czerwca w Dworze Konopków w Mogilanach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków naszego stowarzyszenia. Walne Zebranie – zgodnie ze statutem – jest najwyższym ciałem stowarzyszenia. Przewodniczącym WZC został wybrany Wiesław Misztal, a sekretarzem Zbigniew Staszczak. – Podczas zebrania…

Opublikowane w DNGM

Interesuje nas realne działanie, a nie puste gadanie [ROZMOWA]

Rozmowa z GRZEGORZEM NĘDZĄ, prezesem DNGM – WIESŁAW MISZTAL: Dlaczego powstało Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany”? – GRZEGORZ NĘDZA: Po to, by pracować. Nas nie interesuje ustalanie wszystkich spraw w zamkniętym gronie i pozorowanie działań. Szanuję i doceniam inicjatywy innych organizacji, jednak uważam, że jest…

Opublikowane w DNGM

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close