DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

#Studium: chcemy informacji

Studium jest uchwalane od 10 lat i nie wiadomo co dalej. Od 7 miesięcy większość rady, będąca w opozycji do wójta pozoruje prace nad tym dokumentem. Mieszkańcy dalej nic nie wiedzą. Radni z klubu „Dla Naszej Gminy Mogilany” wnieśli o poszerzenie porządku obrad najbliższej sesji o informacje na ten temat

22 sierpnia został złożony wniosek pięciorga radnych z klubu „Dla Naszej Gminy Mogilany” (Zbigniew Staszczak, Jerzy Przeworski, Maria Kotarba, Lucyna Kufrej, Czesław Szczurek) o poszerzenie porządku obrad najbliższej sesji o informację: przewodniczącego rady Grzegorza Stokłosy, przewodniczącego komisji gospodarczo-komunalnej Grzegorza Malika oraz wójta Piotra Piotrowskiego na temat studium.

Zbigniew Staszczak, przewodniczący klubu w uzasadnieniu napisał o uchwalaniu studium m.in.:

W naszym wspólnym interesie leży, by był to proces transparentny i wolny od jakichkolwiek zarzutów o korupcję i uznaniowość. Dlatego zwracamy się uprzejmą prośbą o rozszerzenie najbliższej sesji o trzy punkty poświęcone temu ważnemu dokumentowi. Mieszkańcom należy się pełna wiedza o stanie prac nad tym dokumentem oraz terminarzu planowanych działań.

Czy przewodniczący Stokłosa zmieni swój sposób postępowania i zacznie postępować w pełni transparentnie?

 

 

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close