DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Nasze stowarzyszenie W

Spotkanie Robocze, 30.10.2018

We wtorek, 30 października odbyło się Spotkanie Robocze naszego Stowarzyszenia. Było to pierwsze takie spotkanie po wyborach samorządowych, zatem wyniki wyborów były jednym z głównych tematów. Oprócz tego zostały omówione najbliższe inicjatywy, w które zaangażowane jest DNGM. 

Spotkanie odbyło się w Dworku Konopków w Mogilanach, prowadził je Grzegorza Nędza. Uczestniczył w nim wójt Piotr Piotrowski, który został powitany brawami już na wstępie. Wójt Piotrowski podkreślił wielki sukces wszystkich zaangażowanych w te wybory, jak i ogromną odpowiedzialność, która spoczywa na nim oraz piętnaściorgu radnych nowej kadencji. Poprzez członków stowarzyszenia jeszcze raz złożył podziękowania za zaufanie, którym został obdarzony przez mieszkańców oraz podziękował wszystkim członkom obwodowych komisji wyborczych, pracujących w trakcie kampanii, która okazała się naszym wspólnym sukcesem.

Na spotkaniu została ponadto omówiona kwesta na cmentarzu w Mogilanach w dn. 1 listopada 2018 r., temat konkursu fotogaficznego „Mogilany na 100wę!”, który zostanie ogłoszony 2 listopada oraz spotkania „ekologicznego” dla dzieci, organizowane przez grupę mieszkanek, którą wspiera nasze stowarzyszenie i organizowany „Dzień Pluszowego Misia”.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close