DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Sesja nie, komisja tak? Zapraszamy, 23 marca

Opozycja nie przyszła na sesję zwołaną przez Wojewodę Małopolskiego i nie umożliwiła funkcjonowania Rady, a organizuje posiedzenie Komisji Gospodarczo-Komunalnej i Budżetowej. Jakimi motywami kierują radnymi opozycyjnymi? Zapraszamy na komisję w piątek, 23 marca, godz. 12.00

W świetle decyzji opozycyjnych wobec wójta radnych o nieprzyjściu na sesję 7 marca i niewybraniu przewodniczącego, Rada nie jest władna do działania i narusza przepisy ustaw, nie wykonując swoich obowiązków – w tej sytuacji wójt wystąpił do premiera o wniosek do Sejmu RP o rozwiązanie Rady Gminy Mogilany (w całej Gminie są zbierane podpisy popierające ten wniosek).

Czy radni postanowili pokazać, że to nieprawda? A może chcą udowodnić, że pobierane diety są im należne (w ciągu trzech miesięcy patu radni pobrali diety ok. 38 tys. zł).

Do zadań komisji należy występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Gminy. Komisje zatem nie mają prawa nic uchwalić, mają prawo, by „opiniować”.

W porządku obrad wspólnego posiedzenia komisji (podpisanego przez Grzegorza Malika, przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Komunalnej; przewodniczącą Komisji Budżetowej jest Małgorzata Okarmus) znalazła się informacja i dyskusja w sprawie wykonania budżetu Gminy Mogilany za rok 2017 oraz ws. budżetu  Gminy Mogilany na rok 2018, który ustaliła Regionalna Izba Obrachunkowa.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close