DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Realizowane inwestycje – postępy prac

Opozycja wobec wójta nie zablokowała wszystkiego. Umowy podpisane w zeszłym roku i uchwały podjęte pod naciskiem mieszkańców są realizowane. Przedstawiamy artykuł z ostatniego numeru Gazety. W chwili obecnej jest zrobione jeszcze więcej. Cieszy fakt, że choć pewna cześć inwestycji nie przegra z polityką… 

JERZY PRZEWORSKI

Od początku swojego urzędowania wójt Piotrowski stara się, aby ściągnąć do gminy, jak najwięcej pieniędzy unijnych i innych środków zewnętrznych. Do tej pory pozyskał 14 mln zł. Zarówno my, radni, jak i mieszkańcy musimy mieć świadomość, że nie wiadomo czy w następnych latach będą takie możliwości. Nie wiadomo jaki będzie następny budżet unijny.

Umowę partnerską ws. remontu ul. Świątnickiej podpisał wójt Piotr Piotrowski oraz Wanda Gąsior – Skarbnik Gminy Mogilany, Wojciech Pałka –Wicestarosta Krakowski (aktualnie Starosta) i Wanda Kułaj – Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego.

Na przebudowę ul. Świątnickiej udało się pozyskać aż 6 mln zł, z czego 3,5 mln zł to pieniądze unijne, a 2,5 mln zł to pieniądze powiatowe. Gmina dołoży do tej inwestycji tylko 2,5 mln zł. Cała inwestycja będzie kosztować ok. 8,5 mln zł. W styczniu rozpoczęła się przebudowa ul. Świątnickiej (ok. 3 km). Aktualnie trwa wymiana podbudowy, poszerzenie drogi i budowa kanalizacji opadów na odcinku od wiaduktu w Mogilanach do ul. Łobzowskiej we Włosani.

Ojców sukcesu zawsze jest wielu. Ważne, że naszym władzom udało się dopiąć ten remont. – Cieszy fakt pozyskania środków i to, że mogliśmy rozpocząć inwestycję oczekiwaną od 20 lat – mówi wójt Piotrowski.

W Lusinie trwa budowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnej. Wykonano 846 m bieżących kolektora o średnicy fi 300. Wykonawca wystawił częściową fakturę za wykonane prace w wysokości 803 tys. zł.

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą, przebudowa ulicy Świątnickiej od wiaduktu w Mogilanach do granicy Świątnik Górnych powinna zakończyć się 15 listopada 2018 r., jednak zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez wykonawcę przebudowa zakończy się 30 września 2018 r. W przypadku kanalizacji w Gaju budowa powinna zakończyć się 30 września, natomiast budowa kanalizacji w Lusinie powinna zakończyć się już 31 lipca 2018 r.

Podpisanie umowy z Województwem Małopolskim. Musimy jak najwięcej korzystać z funduszy unijnych – póki jest taka możliwość.

Kanalizacja w Gaju i w Lusinie będzie kosztować ponad 8 mln 100 tys. zł, z czego 3 mln 200 tys. zł będą stanowić pieniądze unijne. Wiemy, jaki opór wzbudziła początkowo ta inwestycja wśród radnych opozycyjnych. Cieszy fakt, że spontaniczna akcja mieszkańców Gaja i Lusiny, determinacja wójta i wsparcie naszego stowarzyszenia okazały się skuteczne i ich efekty są już widoczne. Prace, mimo czasem kapryśnej aury, posuwają się do przodu.

Wykonawca wykonał kolektor od pętli autobusowej w Lusinie do ul. Kotarbówki. Teraz prace będą trwały na ul. Maryjnej.

W tej chwili trwa również budowa świetlicy wiejskiej w Konarach oraz remont dachu wraz z podbudówką w Szkole Podstawowej w Lusinie.

Realizowane są tylko te inwestycje, które rozpoczęły się w roku ubiegłym i dla których umowy z wykonawcami zostały podpisane również w roku ubiegłym. Bez uchwalonego budżetu przypuszczalnie nie zostaną wykonane niezwykle ważne inwestycje jak: budowa kanalizacji w Mogilanach – Wschód, budowa hali gimnastycznej w Lusinie, przebudowa ul. Bema w Gaju, wymiana nawierzchni boisk w Gaju i Włosani, budowa zbiornika wodnego w Mogilanach oraz wiele innych istotnych dla mieszkańców inwestycji. Przepadną prawdopodobnie środki unijne w wysokości 4 mln zł.

Zdaję sobie sprawę, że każda realizacja inwestycji powoduje utrudnienia dla mieszkańców. Musimy jednak się uzbroić w wyrozumiałość. By zrobić takie inwestycje musimy zająć na jakiś czas część drogi.

Artykuł pochodzi z Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany - nr 1/2018 (4)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close