DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany

Radni nie chcą kanalizacji w Gaju i Lusinie

Po raz kolejny radni robią na złość wójtowi kosztem mieszkańców. Ośmioro radnych wstrzymało się w głosowaniu nad pożyczkami z WFOŚiGW na kanalizację – na wkład własny, zatem uchwała nie została przyjęta bezwzględną większością głosów. Unijne miliony uciekają…

Opozycja wobec wójta zarzuca mu, że się nie stara o środki unijne. Umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego opiewa na kwotę 3 212 258,98 zł dotacji unijnej. W ramach zadania miało zostać wykonane ok. 7,7 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem dróg i umożliwić podłączenie do kanalizacji sanitarnej 131 budynków. Teraz nie będziemy mogli z tego skorzystać, bo pożyczka miała służyć na zapewnienie wkładu własnego. Jest ona na niskim oprocentowaniu i dodatkowo częściowo umarzana. Większość nie chciała tego zaakceptować – uchwała nie uzyskała wymaganej większości na sesji w dn. 28 września 2017 r. A we wtorek jest otwarcie kopert w przetargu…

Prace nad budową sieci kanalizacja sanitarna w miejscowości Gaju miały być prowadzone na ulicach: Wzgórze, Szkolna, Lipowa, Parkowa, części ul. Bema (od ul. Parkowej do mostu), Akacjowa, Maryjna, Wąska, Kotarbówki, Leśny Stok, Grzmiąca, Wąwozowa oraz w okolicy ul. Zdrojowej w Lusinie. Pod ten odcinek miała podchodzić szkoła w Gaju, klub sportowy „Gajowianka”, kościół w Gaju. Inwestycja miałaby ponadto pozwolić na przyszłe podłączenie podstawówki i sali gimnastycznej w Lusinie. Co ciekawe, jeden z radnych z Gaja – Tadeusz Gniadek w ogóle nie przyszedł na dzisiejszą sesję, a radna z Lusiny – Alicja Wodziańska-Berbeka była w gronie wstrzymujących się…

Jeszcze w dniu dzisiejszym wójt Piotr Piotrowski złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Czy (i kiedy) przewodniczący Grzegorz Stokłosa zwoła posiedzenie rady? Czy opozycyjni wobec wójta radni zmienią decyzję?

 


XXXIII Sesja Rady Gminy Mogilany

Uchwała ws.:

 • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gaj, gmina Mogilany- Etap I wraz z kolektorem głównym od studni K-40 do K-93 w miejscowości Lusina”
  • 5 głosów ZA Jerzy Przeworski, Zbigniew Staszczak, Maria Kotarba, Czesław Szczurek, Rafał Młynarczyk
  • 0 głosów PRZECIW
  • 8 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: Małgorzata Okarmus, Grzegorz Malik, Alicja Wodziańska-Berbeka, Tadeusz Strzeboński, Ewa Walczak, Joanna Nowicka, Grzegorz Stokłosa, Renata Strzebońska
 • zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gaj-etap I”
  • 5 głosów ZA Jerzy Przeworski, Zbigniew Staszczak, Maria Kotarba, Czesław Szczurek, Rafał Młynarczyk
  • 0 głosów PRZECIW
  • 8 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ Małgorzata Okarmus, Grzegorz Malik, Alicja Wodziańska-Berbeka, Tadeusz Strzeboński, Ewa Walczak, Joanna Nowicka, Grzegorz Stokłosa, Renata Strzebońska

Nieobecni byli: Tadeusz Gniadek i Lucyna Kufrej.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close