You are here
Home >

Kanalizacja

Będziemy w dalszym ciągu budować kanalizację sanitarną. Konieczne jest dokończenie budowy kanalizacji w Mogilanach, Gaju, Włosani i Lusinie oraz wybudowanie kanalizacji w Bukowie, Brzyczynie, Chorowicach, Konarach i Kulerzowie. Pozyskamy na to kolejne pieniądze unijne. Jesteśmy w tym skuteczni.

Drogi  i chodniki

Wybudujemy kolejne kilometry dróg asfaltowych we wszystkich miejscowościach i pozyskamy na to kolejne pieniądze. Będziemy kontynuować budowę chodników.

Edukacja

Musimy rozbudować szkoły w Mogilanach i Libertowie, gdzie brakuje sal lekcyjnych. Gotowy jest projekt rozbudowy szkoły w Mogilanach. W projekcie budżetu na 2019 r. znajdą się pieniądze na wykonanie projektu rozbudowy szkoły w Libertowie. Planujemy również rozbudowę przedszkola w Mogilanach.

Place zabaw 

Wybudujemy place zabaw w Mogilanach, Włosani, Lusinie i Bukowie. Gotowy jest projekt placu zabaw i pozwolenie na budowę dla placu zabaw w Mogilanach. Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy Mogilany przy wsparciu urzędu Gminy złożyło wnioski o pieniądze unijne na budowę dwóch ogólnodostępnych placów zabaw – w Bukowie i Włosani.

Kultura, wiara i tradycja

Ilość darmowych zajęć i programów powinna być nadal zwiększana, a rozwój Gminnego Ośrodka Kultury utrzymany. Gminę Mogilany stać na różnorodne zajęcia i wydarzenia kulturalne dla wszystkich grup wiekowych, nie stać jednak na nierozsądne gospodarowanie finansami i zadłużanie GOK-u, jak to było przed 2015 rokiem. Będziemy kontynuować remonty kapliczek przydrożnych, które są widocznym symbolem przywiązania mieszkańców do wiary i tradycji.

Bezpieczeństwo

W dalszym ciągu będziemy pozyskiwać pieniądze dla OSP z programów -„Bezpieczna Małopolska” i „Bezpieczny Strażak”. Konieczna jest budowa świetlicy wiejskiej we Włosani, która będzie stanowić również siedzibę OSP i Orkiestry Dętej.

Pilnowanie finansów Gminy

Zobowiązujemy się do rozsądnego i konstruktywnego podejścia do naszych wspólnych pieniędzy – budżetu Gminy. Każda wydana złotówka musi być uzasadniona. Gmina Mogilany musi wykorzystać wszystkie szanse, jakie dają nam środki unijne i inne fundusze zewnętrzne.

Otwarty i przyjazny urząd

Będziemy kontynuować zmiany w sferze administracji, by Urząd jeszcze bardziej wspierał aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców, przy zapewnieniu pełnej transparentności podejmowanych decyzji. Rozpoczęty proces budowania profesjonalnej ekipy urzędników musi zakończyć się sytuacją, gdy żaden mieszkaniec nie będzie czuł się jak petent.

Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany

Uchwalimy studium zagospodarowania przestrzennego, które jest gotowe od stycznia 2017 r. Będzie to możliwe przez nowych radnych. Prosimy o głosowanie na kandydatów na radnych z komitetu wyborczego KWW Wójta Piotra Piotrowskiego.

Drugi zbiornik wody w Mogilanach. Wodociągi i mały zbiornik wody w Libertowie

Gotowy jest projekt budowlany drugiego zbiornika wody w Mogilanach. W projekcie budżetu na rok 2019 r. Znajdą się pieniądze na jego budowę. Mały zbiornik wody musi powstać także w Libertowie.

Wiadukt w Gaju na skrzyżowaniu ulic Widokowa – Zadziele z „Zakopianką” (DK7)

Wójt Piotrowski wydał decyzję środowiskowa dla tej inwestycji. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przewiduje, że na początku 2019 r. podpisze umowę z wykonawcą. Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu państwa. Konieczna jest budowa wiaduktu w Libertowie lub innego bezkolizyjnego rozwiązania, by zlikwidować korki. Partnerska współpraca z władzami różnego szczebla pomoże w skutecznym dopilnowaniu tej inwestycji.

Gmina dla każdego

Dobra gmina to gmina, w której dobrze czuje się dziecko, dorosły i osoba starsza. Będziemy dążyć do większej solidarności międzypokoleniowej. Pozytywne zmiany dotyczące zdrowia w SPZOZ Mogilany (m.in. Poradnia Rehabilitacyjna na NFZ) muszą być kontynuowane. W najbliższym czasie za pieniądze pozyskane z ministerstwa powstanie klub seniora. Będziemy wspierać działania zmierzające ku większej aktywizacji i integracji seniorów przez zwiększenie finansowania organizacji skupiających seniorów.

Sport – hale sportowe i boiska

W Mogilanach, Lusinie i Konarach musimy wybudować hale sportowe. Na te inwestycje planujemy pozyskać pieniądze z Ministerstwa Sportu. Będziemy sukcesywnie budować ogólnodostępne boiska w poszczególnych sołectwach. Planujemy dokończenie budowy boiska treningowego przy LKS Mogilany, konieczna jest budowa porządnych trybun na stadionie „Gajowianki” i wsparcie LKS Libertów.

Komunikacja publiczna

Świadomi braku możliwości wspierania prywatnych przewoźników, podejmiemy starania służące zwiększeniu ilości kursów publicznej komunikacji zbiorowej. Nasza gmina musi być bardziej dostępna dla mieszkańców.

Poprawa jakości powietrza

Musimy poprawiać jakość powietrza. Niezbędna tu będzie dalsza partnerska współpraca z instytucjami rządowymi, np. przy programie „Czyste powietrze”. Troska o jakość powietrza będzie nadal jednym z priorytetów.

Top

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close