DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany

Ponad 10 mln zł w błoto?

Dziewięcioro radnych, paraliżując obrady Rady Gminy (nie przyszli nawet na sesję zwołaną przez Wojewodę Małopolskiego), uniemożliwia pozyskanie ponad 10 mln zł – pieniędzy, które już zostały pozyskane, jednak uchwałami Rady powinny być wprowadzone do budżetu wraz z zapewnieniem wkładu własnego. Abdykując, odebrali sobie możliwość decydowania, które projekty powinny być realizowane,  a które w ich ocenie nie i prawdopodobnie przekreślą wszystkie inwestycje i zadania…

Najważniejsze, że to nie są pieniądze „palcem po wodzie pisane”. Jednak opozycja wobec wójta (Grzegorz Stokłosa, Renata Strzebońska, Joanna Nowicka, Małgorzata Okarmus, Grzegorz Malik, Tadeusz Gniadek, Ewa Walczak, Alicja Wodziańska-Berbeka, Tadeusz Strzeboński) zapewne nie chce przyjąć tego do wiadomości.

Oto lista konkretnych projektów:

 •  3.357.028,14 zł
  budowa kanalizacji sanitarnej Mogilany – Wschód (Uchwała Nr 235/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 r.),
 •  696.349,00 zł
  przebudowa drogi gminnej, ul. Bema w Gaju (z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019),
 •  150.000,00 zł
  program Senior + (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
 •  3.194.834,28 zł
  usługi opiekuńcze dla seniorów oraz interwencja kryzysowa (Uchwała Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 roku),
 •  1.037.000,00 zł
  dotacja na stabilizację osuwiska i odbudowę drogi gminnej w Brzyczynie (MSWiA, Małopolski Urząd Wojewódzki),
 •  1.158.360,00 zł
  dotacja na wymianę kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany (Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020),
 •  365.000,00 zł
  dotacja w ramach programu Inicjatywy Samorządowe – przebudowy dróg powiatowych (Powiat Krakowski),
 •  53.615,00 zł
  dotacja w ramach programu „Małopolskie Boiska” na rok 2018 (Województwo Małopolskie) ,
 •  18.000,00 zł
  dotacja w ramach programu „Małopolska Niania 22018 (Województwo Małopolskie).

http://dngm.pl/ogolne/dezercja-9-radnych-nie-przyszl/

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close