DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

[pat] Co z odnawialnymi źródłami energii?

WIESŁAW PROSZEK

Jako mieszkaniec Libertowa chciałbym zwrócić Państwu uwagę na problem dotyczący planowanej w naszej Gminie w roku 2018 inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Nasza rodzina jako jedna z wielu w Gminie zgłosiła w ubiegłym roku chęć skorzystania z możliwości dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dofinansowanie to było oparte o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, gdzie Gmina Mogilany miała współuczestniczyć z innymi gminami ościennych we wspólnym wniosku w ww. zakresie. Dofinansowanie inwestycji miało być na poziomie 60 %, więc z perspektywy mieszkańca było bardzo korzystne.

W związku z sytuacją zaistniałą w chwili obecnej w Gminie Mogilany istnieje duże prawdopodobieństwo, iż planowana inwestycja nie dojdzie do skutku. Przy czym my jako mieszkańcy stracimy podwójnie. Po pierwsze bowiem nie będziemy mogli skorzystać z ekologicznych i oszczędnych w perspektywie dłuższego czasu źródeł energii, a po drugie istnieje ryzyko, iż nie uda nam się odzyskać środków zainwestowanych w kwocie np. 600 zł – przy zgłoszeniu dwóch form instalacji OZE).

Chciałbym uświadomić mieszkańcom naszej Gminy, iż takie działanie prezydium Rady Gminy Mogilany, z jakim mamy w tej chwili do czynienia, jest niekorzystne dla nas jako mieszkańców (brak dofinansowania i utrata zainwestowanych środków) i Gminy (brak działań proekologicznych).

Artykuł pochodzi z "Gazety Dla Naszej Gminy Mogilany" nr 1/2018 (4)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close