DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Ogłoszenia / W mediach Strefa Czasu Wolnego W

Lektura na majówkę [„Głos Gminy Mogilany” nr 1/2020]

Inwestycje, wymiany pieców, studium… – m.in. te tematy znalazły się w pierwszym tegorocznym numerze kwartalnika „Głos Gminy Mogilany” (nr 1/2020 styczeń – marzec). Na tegoroczną majówkę prezentujemy wybrane teksty i zachęcamy do zapoznania się z całym numerem, który wyszedł w okolicach 10 kwietnia.

Raport ze stanu inwestycji – znajdziemy tam opis bieżących inwestycji: sali gimnastycznej w Lusinie, świetlicy we Włosani, połączenia wodociągowego ze Świątnikami Górnymi, zbiornika wody, negocjacji ze Skawiną ws. połączenia z siecią kanalizacyjną, przebudowy ul. św. Bartłomieja Ap. w Mogilanach, inwestycji na drogach powiatowych, czy planowanego etapu kanalizacji w Gaju i wybudowanego tam boiska sportowego.

[CZYTAJ WIĘCEJ]

Studium gotowe do wyłożenia – Przez epidemię koronawirusa musiało zostać anulowane wyłożenie projektu studium zagospodarowania przestrzennego gminy do publicznego wglądu. Jak tylko minie stan epidemii, to natychmiast projekt studium zostanie wyłożony. Wszyscy zdają sobie doskonale sprawę z tego, jak wielu mieszkańców czeka na uchwalenie tego dokumentu, dlatego prace nad studium traktowane są w urzędzie gminy priorytetowo.

[CZYTAJ WIĘCEJ]

Wymień piec – bieżące informacje na temat programu „Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Mogilany – pierwsza i druga edycja” oraz „Czyste powietrze” i zatrudnienia ekodoradcy.

[CZYTAJ WIĘCEJ]

Aby zapoznać się z całym numerem gazety wystarczy kliknąć [TUTAJ]. W numerze znajdziemy ponadto m.in.: informacje związane z epidemią koronawirusa COVID-19, dotyczące cen wywozu odpadów komunalnych, wiadomości z oświaty i kultury i organizacji pozarządowych oraz spis telefonów do Urzędu Gminy Mogilany, ważny szczególnie w czasie, w którym urząd pracuje w trybie wewnętrznym.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close