DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Kto dyrektorem SP w Lusinie i Mogilanach?

Niemal wszyscy zajmują się patem w Radzie Gminie Mogilany, a tu mamy konkursy na dyrektorów dwóch placówek w naszej gminie. 

Obecnie dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie jest dr Maria Wojsław, a dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach – mgr Mirosław Pulikowski. Oferty można składać w terminie do 16 marca 2018 r., do godz. 14.00, na dzienniku podawczym w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mogilanach, Gaj, ul. Zadziele 43 lub drogą pocztową na adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mogilanach, Gaj, ul. Zadziele 43, 32-031 Mogilany.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mogilany.

[OGŁOSZENIE WÓJTA]

[ZARZĄDZENIE WÓJTA]

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close