DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany Ogłoszenia / W mediach

Kłamie w sprawie studium lub nie zna prawa o zagospodarowaniu…?

Grzegorz Stokłosa kłamie w sprawie studium lub nie zna kompletnie podstaw prawa o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym?

Można zapytać: co robił Grzegorz Stokłosa w Radzie Gminy przez 4 lata? Naszym zdaniem niewiele.

Z jego wypowiedzi można wnioskować, że nawet  nie zapoznał się podstawowymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stokłosa wielokrotnie zabierał głos w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany. Przedstawiał i przedstawia się jako znawca tego dokumentu, bo w wywiadzie stwierdza, że projekt jest niezgodny z ustawą, a „radni (prawdopodobnie radni opozycyjni – red.) musieli powiedzieć stop, aby nie narazić gminy na wypłatę odszkodowań”.

Podając powyższą informację, Stokłosa albo kłamie albo nie wie, że studium nie jest aktem prawa miejscowego, mimo iż zostało to wyartykułowanie wprost w przepisie art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym! W związku z powyższym studium nie może rodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych! Od nikogo. I cóż są warte wywody Pana Stokłosy? Odpowiadamy – „nie są warte nawet funta kłaków”.

Prosimy, by pan Stokłosa nie zabierał w tej sprawie głosu, bo jest kompletnie niewiarygodny w tej jak i w innych ważnych dla Gminy sprawach. Prosimy więcej czasu poświęcić na zapoznanie się z elementarzem, czyli ustawą lub nie kłamać.

Zgodność z przepisami prawa

Czy studium zgodne jest zatem z ustawą – zadaliśmy to pytanie Pani Adwokat Iwonie Tworzydło – Woźniak? – Moim zdaniem przedłożony przez Wójta Piotra Piotrowskiego projekt studium jest zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Ja się pod tym dokumentem podpisałam. Gdyby było inaczej, to bym tego nie zrobiła. Chcę nadmienić, że projekt studium został również uzgodniony z Wojewodą Małopolskim,  Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie – mówi pani mecenas. Dokument także zaopiniowali: Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, Gmina Miejska Kraków, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, czy Wojewódzki sztab Wojskowy w Krakowie. – Pozytywnie zaopiniowali – dodaje Iwona Tworzydło – Woźniak.

Trzeba w tym miejscu postawić pytanie – czy wymienione wyżej osoby i instytucje, mając do dyspozycji prawników i mając ekspertów od planowania przestrzennego się mylą? Naszym zdaniem się nie mylą. Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz wymienione wyżej instytucje uzgodniły i zaopiniowały projekt studium. Widać jednak, że Pan Stokłosa wie od nich „lepiej”. Nie ma co, „tęga głowa”…

Studium przekazane do Rady Gminy

Przypominamy, że Wójt Piotr Piotrowski złożył projekt studium zagospodarowania przestrzennego do uchwalenia już w styczniu 2017 r. wraz z wymaganymi prawem dokumentami, uzgodnieniami i opiniami. W studium Wójt uwzględnił w całości lub w części około 80 – 85 % złożonych uwag i wniosków mieszkańców.

Radni nie uchwalili studium

Radni niestety nie uchwalili studium zagospodarowania przestrzennego. Co więcej nie wydali żadnej opinii i nie wnieśli żadnych poprawek do studium. Większość w Radzie Gminy mieli radni opozycyjni.

Tereny sprzedane przez byłego przewodniczącego

Przypomnijmy, prasa pisała, że Grzegorz Stokłosa w 2007 r. (zatem zanim został radnym) sprzedał około 1,5 ha (półtora hektara) gruntu deweloperowi. Około 80 arów stanowiły grunty budowlane. Działki zostały przekształcone w planie zagospodarowania przestrzennego w 2005 r. Nieruchomości te zostały sprzedane za kwotę około 1,8 mln zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych).

ZBIGNIEW STASZCZAK 

Artykuł z Gazety DNGM nr 4/2018

WIĘCEJ NA TEMAT STUDIUM TUTAJ!

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close