DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W Wideo

Kanalizacja Gaj-Lusina: Czy Państwo są świadomi? (wideo)

Prezentujemy fragmenty z ostatniej sesji Rady Gminy Mogilany, podczas której większość rady wstrzymała się od głosu nad pożyczką z WFOŚiGW na kanalizację w Gaju i Lusinie. 

Oczywiście tłumaczenia mogą być różne. Wszystko byłoby jednak prostsze, gdyby większość rady chciała pracować dla mieszkańców i po prostu zagłosowała ZA.

Zgodnie ze Statutem Gminy Mogilany uchwały zapadają zwykłą większością głosów, „chyba że ustawy stanowią inaczej” (§ 35). Natomiast z ustawy o samorządzie gminnym, która jest podstawowym dokumentem prawnym dla każdego radnego w Polsce wprost wynika, że wszystko dot. zobowiązań finansowych musi zapadać bezwzględną większością głosów.


Art. 58.
1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
2. Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


Uchwały o których mowa miały w tytule napisane „zaciągnięcie pożyczki”.

Obecna rada zaczęła swoją kadencję niemal trzy lata temu. Takich głosowań było już wiele, np. dotyczących emisji obligacji. Szukanie argumentu/wymówki „dlaczego radni” się tak zachowali i tak nie przynosi im chluby. Po głosowaniu rozległ się wielki szum – zarówno w tych miejscowościach, jak i reszcie gminy, czy Internecie. Jedna z użytkowniczek Facebooka tak podsumowała postępowanie radnych w opozycji do wójta: „Brak podstawowej wiedzy i wielkie pokłady złośliwości (zawiści?) to ich najważniejsze zalety”.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close