DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Nasze stowarzyszenie W

Jak dodać organizacji skrzydeł?

Muzeum Lotnictwa w Krakowie posłużyło w tym roku za miejsce IV Małopolskiego Forum Inicjatyw Samorządowych. Po raz pierwszy miejsce stało się areną spotkania dwóch spojrzeń na III sektor – przedstawicieli NGO oraz samorządów, dzięki VII Forum Pełnomocników ds. współpracy z NGO

Reprezentantem Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” był jego prezes – Grzegorz Nędza. W części konferencyjnej odbyły się sesje tematycznie związane z sektorem pozarządowym i samorządem (rekomendujemy Wam udział w sesji: Forum Inicjatyw Pozarządowych, druga część jest adresowana do przedstawicieli samorządów). Innowacyjnym wydarzeniem była sesja Open Space, która posłużyła za przestrzeń do dyskusji uczestników na interesujące ich tematy (część wspólna dla pozarządowców i samorządowców).

Forum prowadziła Ewa Chromniak – prezeska Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, a zainaugurowali Grzegorz Lipiec – członek zarządu Województwa Małopolskiego oraz senator Bogdan Klich. Forum krążyło wokół tematu przedsiębiorczości społecznej,  dzięki której organizacje mogą wzmacniać swoje działania poprzez rozwój innowacji i nowe narzędzia pracy oraz budować zaangażowany zespół, dbając o zarządzanie przez wartości (zarządzanie partycypacyjne).  W sesjach wzięli udział m.in. prezes Sieci SPLOT, przedstawicielka Instytutu Spraw Publicznych UJ, Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych – ASHOKA, wiceprezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, czy przedstawiciele samorządów Jarocina, Częstochowy, Katowic i Bałtowa.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close