DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany W

Inwestycje realizowane

 

GRZEGORZ NĘDZA

Mimo że opozycyjni radni sparaliżowali pracę Rady Gminy Mogilany i nie obradują od 6 miesięcy, to wiele inwestycji jest realizowanych. Wójt podpisał umowy na ich  wykonanie jeszcze pod koniec 2017 roku lub wcześniej. – Dzięki takiemu posunięciu  Regionalna Izba Obrachunkowa, nie mogła w zasadzie wykreślić z budżetu rozpoczętych  zadań. Realizujemy w tej chwili inwestycje za kwotę blisko 18 milionów. Nigdy wcześniej  w naszej Gminie nie miała miejsca tak duża ilość inwestycji i za tak duże pieniądze –  stwierdza wójt Piotr Piotrowski.

Przebudowa ul. Świątnickiej od Wiaduktu w Mogilanach do granicy ze Świątnikami Górnymi

Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej wraz z wymianą podbudowy, poszerzeniem drogi, układaniem krawężników – na odcinku od ul. Łobzowskiej do  ul. Królowej Polski we Włosani. Na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci teletechnicznej. Wykonawca rozpoczął układanie chodnika od wiaduktu w Mogilanach. Jest to nasza największa inwestycja realizowana  w ostatnich latach. Koszt całej przebudowy to ok. 8,7 miliona złotych. – Na tą inwestycję udało się pozyskać aż 6  milionów złotych. Są to pieniądze unijne i powiatowe. Cieszy szczególnie to, że dzięki przebudowie na całej długości ul. Świątnickiej (ponad 3 kilometry) powstanie chodnik. To zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych. Ważne  jest również to, że budowana jest kanalizacja deszczowa.  Nie będą zalewane działki sąsiadujące z drogą – zaznacza  Piotr Piotrowski. – Wiem, że inwestycja w trakcie budowy  jest mocno uciążliwa, jednak wykonawca stara się maksymalnie optymalizować prace. Sam często stoję w korkach.  Ważne jednak, że droga, która powinna być już wiele lat  temu przebudowana, już za parę miesięcy będzie do naszej dyspozycji – dodaje wójt Piotrowski.

Kanalizacja sanitarna w Gaju

Wzrośnie komfort życia mieszkańców gminy i zyska środowisko naturalne, gdyż Gmina buduje kanalizację  sanitarną w Gaju i jest ona prowadzona w pasach dróg  gminnych – z satysfakcją zauważa Jerzy Przeworski – radny z Gaja. Zrealizowano część po prawej stronie „Zakopianki” w ulicach: Maryjnej, Parkowej, Kotarbówki, Szkolnej, Lipowej, Wąwozowej i Wąskiej. Obecnie wykonawca  prowadzi również prace po drugiej stronie „Zakopianki”,  gdzie planowane do skanalizowania są nieruchomości  przy ul. Wzgórze i ul. Grzmiącej (część od ul. Wzgórze).  Na dalszym etapie sukcesywnie realizowane będą przykanaliki, które pozwolą na wpięcie okolicznych  domostw do kolektorów głównych. Następnie wykonawca odtworzy nawierzchnie asfaltowe na trasie kanalizacji. Całość prac wedle umowy powinna być zrealizowana do 30  września 2018 r., aczkolwiek tempo prac pozwala sądzić, iż inwestycja zostanie zrealizowana przed terminem. W sumie powstanie  7,7 kilometra kanalizacji sanitarnej za kwotę  ok. 6 milionów 268 tysięcy zł, z czego około  2,5 miliona zł to pieniądze unijne.

Kolektor główny kanalizacji sanitarnej w Lusinie

Prace zmierzają ku końcowi i zostaną zrealizowane znacznie szybciej niż przewidywała umowa  z wykonawcą. Trwają prace w zakresie montażu ostatnich  studni i uporządkowania terenu. W ramach inwestycji  i posiadanych ograniczonych środków finansowych, gmina podjęła działania zmierzające do podłączenia pierwszych budynków do realizowanego kolektora głównego kanalizacji sanitarnej. Za kwotę ok. 1 milion 855 tysięcy zł  powstało prawie 2 kilometry kolektora głównego.

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lusinie

Inwestycja w zasadzie została ukończona. W ramach inwestycji dokonano niezbędnej przebudowy starego,  przeciekającego dachu. Roboty budowlane polegały na  zmianie konstrukcji i kształtu dachu oraz zwiększeniu kąta  nachylenia połaci i poziomu kalenicy. Obecnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe na placu budowy oraz  czynności formalne zmierzające do zgłoszenia zakończenia budowy. Termin wykonania zgodnie z umową – do  30.05.2018 r. – został dotrzymany. Koszt budowy to ok. 509 tysięcy zł. – Wielka szkoda, że opozycyjni wobec wójta radni nie uchwalili budżetu, w którym były m.in. projekty  rozbudowy szkoły w Libertowie i właśnie w Lusinie, gdzie  potrzebna jest także budowa sali gimnastycznej. Musimy pamiętać, że konieczna jest także rozbudowa szkoły  w Mogilanach – powiedział Zbigniew Staszczak, radny  z Mogilan i przewodniczący komisji oświatowo – społecznej.

Budowa świetlicy wiejskiej w Konarach

Zakończono budowę „Świetlicy wiejskiej w Konarach”. Planowany koszt według umowy to ok. 333 tysiące zł.  – Prace budowlane wykonano zgodnie z harmonogramem, a termin wykonania zgodnie z umową, to 30  czerwca 2018 r. – dodaje wójt Piotrowski. Niezwykle  istotna jest budowa takich miejsc w każdej miejscowości naszej Gminy, więc cieszy realizacja tego zadania bez jakichkolwiek problemów. Należy jednak pamiętać, że na  budowę świetlicy wiejskiej wraz z garażami od lat czeka  OSP Włosań i mieszkańcy Włosani. Bardzo przychylny  budowie świetlicy we Włosani jest wójt Piotrowski.

Przebudowa pętli autobusowej w Chorowicach 

Zakończono prace budowlane. W ramach zadania wykonano m.in. nawierzchnię asfaltową, chodnik, oświetlenie, zamontowano wiatę przystankową. Wartość zadania  wyniosła ok. 312 tysięcy zł. Ponadto w ramach utrzymania dróg zamontowano barierki przy chodniku oraz zostaną zamontowane bariery drogowe wzdłuż rowu przy  drodze powiatowej.

 

Artykuł z nr 2/2018 Gazety DNGM
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close