DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany W

I sesja Rady Gminy Mogilany

21 listopada odbyła się – zwołana przez komisarza wyborczego – pierwsza sesja Rady Gminy  Mogilany. Złożyli na niej ślubowanie radni oraz wójt Piotr Piotrowski. Od teraz rada może już normalnie pracować. Obrady rozpoczęła radna seniorka Lucyna Kufrej, która prowadziła je do wyboru nowego przewodniczącego.

Zgodnie z prawem sesja transmitowana jest na żywo, a po sesji można ją odtworzyć TUTAJ.

Radni złożyli uroczyste ślubowanie; radna Kufrej odczytała tekst ślubowania:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Następnie najmłodsza radna, Katarzyna Ożog-Suder odczytywała kolejno nazwiska poszczególnych radnych, a oni mówili: „ślubuję”. Każdy z radnych miał prawo dodać zwrot „tak mi dopomóż Bóg”. Po tym każdy z radnych – z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, Anny Ciaputy – otrzymał zaświadczenie o wyborze, a z rąk pracownicy urzędu ponadto różę.

Po tym radni przystąpili do wyboru Prezydium rady. Została wybrana trzyosobowa Komisja Skrutacyjna w składzie: Andrzej Goliński, Mieczysław Sikora i Mateusz Paszta (komisja wybrała go na przewodniczącego). Na przewodniczącego Rady Gminy Mogilany radna  Maria Kotarba zaproponowała radnego Zbigniewa Staszczaka. W tajnym głosowaniu otrzymał poparcie wszystkich radnych.

Mam głębokie przekonanie, że do Gminy Mogilany – po wielu latach – wraca normalność – powiedział nowy przewodniczący rady, co zostało nagrodzone przez zgromadzonych radnych wielkimi brawami. Zbigniew Staszczak powiedział, że radni w tej kadencji będą nastawieni na współpracę, rozwiązywanie spraw i budowanie lepszej przyszłości wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy na nich głosowali.

Podobnie zakończyło się głosowanie na zastępców przewodniczącego Staszczaka: radną Lucyną Kufrej (zgłoszoną przez radną Zofię Węglarz) oraz radną Katarzyną Oźóg-Suder (zgłoszoną przez radnego Jerzego Przeworskiego) – otrzymały jednogłośne poparcie.

Kolejnym punktem było ślubowanie wójta Piotra Piotrowskiego o treści:

Obejmując urząd wójta Gminy Mogilany, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.

Zgodnie z przepisami, wójt skorzystał z możliwości dodania zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”. W kilku słowach wójt podziękował za wybór jego i radnych z jego komitetu, podkreślił zaszczyt i odpowiedzialność na nich spoczywającą oraz podtrzymał priorytety, którymi władze samorządowe chcą się zająć.

Po zakończeniu sesji przyszedł czas na gratulacje i pamiątkowy tort.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close