DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany

Głos mieszkańców ws. wody

Do naszej Redakcji wpłynął rozsądny głos mieszkańców Lusiny, którzy przewijają się w tej bezsensownej walce politycznej opartej na jakości wody. Piszą oni wprost: Nastąpiła fala propagandy i krytyki ad personam bez merytorycznego uzasadnienia, która jest szkodliwa i nigdy nie służy dobru wspólnemu. Apelujemy o jej zaprzestanie i szersze spojrzenie na problemy Gminy, które są przecież naszymi wspólnymi problemami. 

Zachęcamy do lektury całego artykułu i zapoznania się z dokumentami. 

Szanowni Sąsiedzi,
W związku z zawiadomieniem przez tutejszy Urząd Gminy Mogilany i publikacjami prasowymi o wykryciu bakterii z grupy coli w sieci dostarczającej wodę pitną dla części terenu gminy, nastąpiła intensywna wymiana informacji pomiędzy mieszkańcami, słusznie zaniepokojonymi stanem spożywanej wody pitnej. Wiąże się to niestety często z powielaniem nieprecyzyjnych informacji, lub co gorsza – wykorzystywaniem sytuacji dla celów lokalnej polityki, co naszym zdaniem nie powinno mieć miejsca. W związku z tym, pragniemy przekazać co następuje.

CO SIĘ STAŁO i KIEDY

Jako mieszkańcy Osiedla Dębowe w Lusinie byliśmy zaniepokojeni licznymi awariami sieci wodociągowej, które miały miejsce w ostatnim czasie. Woda była albo zapowietrzona, albo brudna. W związku z tym zleciliśmy z własnej inicjatywy i na własny koszt badanie jakości wody poprzez laboratorium MPWiK w Krakowie przy ul. Lindego. Próbki zostały pobrane 25 maja, 15 i 28 czerwca, z czego 2-ga (tj. 15.06) wykazała przekroczenie norm mikrobiologicznych na poziomie 18 jedn./100ml (norma winna wykazywać 0). Przekroczenie norm wykazywały również poziom żelaza i mętności wody.

Tego samego dnia o zaistniałej sytuacji zawiadomiliśmy pozostałych mieszkańców osiedla i równocześnie Urząd Gminy Mogilany, jak i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, przesyłając wyniki badań. Na skutek zawiadomienia PSSE wydał komunikat o niezdatności wody nieprzegotowanej do spożycia, wraz z zaleceniami co do postepowania. Wskazał również na konieczność wykonania dodatkowych badań, co zostało zlecone niezwłocznie przez UG Mogilany w laboratorium ZWiK w Skawinie. W tych kolejnych wynikach na 5 próbek wody, 4 wykazały obecność bakterii, co jednoznacznie wskazuje na faktyczny problem skażonej wody, aczkolwiek sytuacja jest różna w zależności od dnia badania. W konsekwencji urząd rozpoczął badania w innych punktach sieci (tutaj informację powinien potwierdzić UG Mogilany) i najprawdopodobniej złe wyniki badań wody wyszły również w innych miejscach, w związku z czym Sanepid wydał decyzję o ograniczonej zdatności wody do spożycia również dla innych miejscowości na terenie całej gminy, co nastąpiło w dniu 3 sierpnia. Stąd tez mogły się pojawić rozbieżności w informacjach od jakiego momentu problem zanieczyszczenia istnieje. Niezależnie jednak od tego, powinniśmy mieć świadomość, że tą zanieczyszczoną wodę pijemy już od dłuższego czasu.

PRZYCZYNY PROBLEMU

Nieskończony drugi zbiornik wody w Mogilanach jest tutaj tylko jedną z pośrednich składowych problemu, jakim jest niedoinwestowana infrastruktura techniczna. Niestety powstaje coraz więcej zabudowy, a infrastruktura nie nadąża za potrzebami, w związku z czym w okresie upalnego lata mamy notoryczne braki wody. Mieliśmy tego przykład chociażby w dniu 4 sierpnia w sobotę i sytuacja naprawdę staje się dramatyczna. Spadki ciśnienia, przerwy w zasilaniu i zastoiny wody, wraz z wysoką temperaturą wody w sieci, stwarzają idealne warunki do namnażania się bakterii. Także skażenie jest konsekwencją przerw w dostawie wody, a nie odwrotnie.
Na pewno nie poprawia sytuacji również stan techniczny, jak i brak w pokryciu całej gminy w kanalizację sanitarną, z racji tego, że do wód gruntowych przedostają się nieczystości z przydomowych szamb lub nieszczelnych rurociągów. Niestety smutną prawdą jest tez to, że niektórzy z mieszkańców odprowadzają fekalia wprost do rowów przydrożnych, co skutkuje przedostawaniem się bakterii do wodociągów. Każdy z mieszkańców o tym wie, jeśli fakt taki ma miejsce w jego bezpośrednim sąsiedztwie – to po prostu widać i czuć.

Niezalenie jednak od samych inwestycji, o istniejącą infrastrukturę należy dbać, wykonując odpowiednio często przeglądy, płukania sieci i dezynfekcje, monitoring i badania. Ewidentnie tutaj coś nam kuleje w Gminie, ponieważ urząd ogranicza się jedynie do działań naprawczych jak się awaria już zdarzy, zamiast nadać priorytet działaniom prewencyjnym. Jest reagowanie zamiast profilaktyki. Wiemy z doświadczenia, że koszty zapobiegania zdarzeniom są często niższe od usuwania skutków.

POLITYKA SZKODZI

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury leży w zadaniach Gminy i odpowiedzialnymi za to jest zarówno Wójt, jak i Rada Gminy. Niestety wszyscy możemy obserwować jak polityczne zacietrzewienie weszło na wysokie tony i dwa obozy zwalczają się, wykorzystując do tego wszelkie możliwe sposoby. Nie pominięto również sytuacji z wodą, gdzie jedna i druga strona obwinia się o zaistniałą sytuację podając mniej lub bardziej prawdziwe powody powstania skażenia w wodociągach.

Nastąpiła fala propagandy i krytyki ad personam bez merytorycznego uzasadnienia, która jest szkodliwa i nigdy nie służy dobru wspólnemu. Apelujemy o jej zaprzestanie i szersze spojrzenie na problemy Gminy, które są przecież naszymi wspólnymi problemami.

Należy skoncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań, a nie poszukiwaniu winnych. Na pozyskiwaniu nowych źródeł i uszczelnieniu istniejących przychodów budżetowych, oszczędności tam, gdzie to możliwe i mobilizacji środków na budowę odpowiedniej infrastruktury oraz modernizację istniejącej, abyśmy nie mieli problemów tego rodzaju jak dzisiaj.

Pozdrawiamy,
Jakub Iskrzak
Joanna Okowińska-Iskrzak

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close