DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Ogłoszenia / W mediach W

[GGM nr 3/2020] Nareszcie mamy studium!

W ramach „Warto przeczytać” prezentujemy wybrane teksty z ostatniego „Głosu Gminy Mogilany” (kwartalnika Urzędu Gminy Mogilany), nr 3/2020 (lipiec-wrzesień). Zachęcamy do lektury!

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONE

Nowe studium uchwalone przez Radę Gminy Mogilany! Wyniki głosowania: 11 głosów za, 0 głosów przeciw i 3 głosy wstrzymujące. To historyczna chwila dla naszej gminy, bo poprzednie studium uchwalono jeszcze w poprzednim wieku – w 1999 r.

Nowy dokument został przygotowany przez Wójta Piotra Piotrowskiego przy pomocy wykonawcy – Instytutu Rozwoju Miast i Regionów z Krakowa w ciągu jednego roku i dwóch miesięcy. Gołym okiem widać, że jeśli pomiędzy Radą Gminy i Wójtem panuje porozumienie, to można zrobić dużo dobrego.

W trakcie XXII Sesji Rady Gminy Mogilany w dn. 7 października 2020 roku odbyła się prezentacja, dyskusja i przyjęcie studium, fot. UGM

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, bo większość ich wniosków została uwzględniona. Po uchwaleniu planów miejscowych będzie można budować domy. Jest to dobra wiadomość dla całej gminy, gdyż będzie się mogła rozwijać, a to spowoduje, że będzie więcej miejsc pracy i większe dochody dla gminy. Pieniądze będzie można wydać na nowe drogi i chodniki, budowę brakujących sal gimnastycznych, przedszkoli, placów zabaw, rozbudowę szkół, a także dokończyć budowę kanalizacji oraz rozbudować oczyszczalnie ścieków.

W uchwalonym dokumencie nie uwzględniono wniosków i uwag dotyczących przekształcenia działek, które znajdują się na terenach osuwiskowych. Przypomnijmy, mapę osuwisk dla naszej Gminy i gmin sąsiednich, wykonał Państwowy Instytut Geologiczny, rekomendując, by nie wyznaczać nowych terenów budowlanych na osuwiskach. Państwowy Instytut Geologiczny zakwalifikował je, jako tereny niebezpieczne dla
zdrowia i życia mieszkańców.

REFERAT GEODEZJI, ARCHITEKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Krótka historia prac nad studium

Przypomnijmy historię uchwalania studium zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mogilany.

  • Studium, które obowiązywało do 7 października 2020 r. uchwalono jeszcze w poprzednim wieku – w 1999 roku za kadencji śp. Wójta Stanisława Wala.
  • Do pierwszej próby opracowania nowego studium przystąpiono już w latach 2006 – 2010 za rządów Wójt Małgorzaty Mardyły. W zasadzie gotowy projekt studium nie został jednak uchwalony. Następnie, w 2010 roku Wójtem został Krzysztof Musiał, który nie tylko nie kontynuował prac poprzedniczki, ale w trakcie jego kadencji doprowadzono do unieważnienia całości tych prac.
  • W 2011 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do opracowania całkiem nowego studium. Prace trwały przez 4 lata, ale studium nie uchwalono. Trzeba tu dodać, że to, co przygotował były Wójt Musiał było krytykowane przez mieszkańców, którym nie podobało się założenie, że Gmina Mogilany powinna pozostać gminą rolniczą.
  • Następnie pod koniec roku 2014, wybory wygrał Wójt Piotr Piotrowski. Energicznie przystąpiono do prac nad studium. W ciągu 2 lat przygotowano dokument i w 2017 r. przekazano go uchwalenia do Rady Gminy Mogilany. Ówczesna opozycja do Wójta Piotrowskiego, mająca wtedy większość w radzie Gminy Mogilany skutecznie torpedowała uchwalenie tego dokumentu. Ostatecznie na początku 2018 r. radni opozycyjni sparaliżowali pracę Rady Gminy, która już do końca kadencji, czyli w 2018 r. nie obradowała. Studium przepadło pod pretekstem rzekomej troski o Gminę. Przepadło także kilka milionów złotych środków unijnych przez brak potrzebnych uchwał.
  • Mieszkańcy nie zapomnieli, że opozycja doprowadziła w 2018 roku do prawie rocznego kryzysu w Radzie Gminy Mogilany i straty kilku milionów złotych pieniędzy unijnych.
  • W wyborach samorządowych, przeprowadzonych pod koniec2018 roku, cała opozycja przepadła.
  • Wójtem został ponownie Piotr Piotrowski, a radnymi gminy zostali tylko kandydaci z komitetu Wójta Piotrowskiego. W 2019 roku przystąpiono do sporządzenia studium zagospodarowania Gminy Mogilany.
  • Studium zostało przygotowane przez Wójta Piotra Piotrowskiego w ciągu jednego roku i dwóch miesięcy przy pomocy wykonawcy tego dokumentu – Instytutu Rozwoju Miast i Regionów z Krakowa. Radni Rady Gminy Mogilany w dniu 7 października 2020 r. uchwalili studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.
Tak zakończyła się około 15 letnia historia prac nad studium. Niestety w gminie są tacy, którym to się nie podoba i będą wszelkimi sposobami dążyć by podważyć ten dokument.
URZĄD GMINY MOGILANY

Warto przeczytać! „Głos Gminy Mogilany” nr 3/2020

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close