DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Ogłoszenia / W mediach

[GGM nr 2/2020] Raport ze stanu inwestycji

W ramach „Warto przeczytać” prezentujemy wybrane teksty z ostatniego „Głosu Gminy Mogilany” (kwartalnika Urzędu Gminy Mogilany), nr 2/2020 (kwiecień-czerwiec). Zachęcamy do lektury!

RAPORT ZE STANU INWESTYCJI

– Mimo kryzysu Urząd Gminy Mogilany jest w trakcie realizacji trzech ważnych inwestycji w Lusinie, Włosani i Mogilanach. Dwie z nich już niedługo będą mogły służyć mieszkańcom. Na bieżąco są też prowadzone prace na drogach, a pracownicy Bazy Usług Komunalnych starają się dbać o nasze otoczenie – mówi Piotr Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany.

Urząd Gminy Mogilany jest w trakcie realizacji trzech ważnych inwestycji w Lusinie, Włosani i Mogilanach. Dwie z nich już niedługo będą mogły służyć mieszkańcom. Na bieżąco są też prowadzone prace na drogach, a pracownicy Bazy Usług Komunalnych starają się dbać o nasze otoczenie.

Sala gimnastyczna w Lusinie

Dzieci, rodzice i nauczyciele już nie mogą się doczekać – mówi Pan Jan Marek, sołtys i radny tej miejscowości. – Od lat czekamy na tę salę. Inwestycja w Lusinie obejmuje przede wszystkim stworzenie sali gimnastycznej z przewiązką, przebudowę sanitariatów w głównej części budynku oraz rozbudowę i przebudowę instalacji wewnętrznych.

Świetlica wiejska z garażem dla OSP we Włosani

Nieco mniejsza budowa we Włosani obejmuje prac wykończeniowe nowego budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP i instalacje. Zakłada też zagospodarowanie terenu wokół budynku w miejscu starej remizy. – Najistotniejsze jest to, że budynek będzie wielofunkcyjny – zauważa Pani Maria Kotarba, radna z Włosani. – Znajdzie tu miejsce zarówno straż pożarna, jak i zwykli mieszkańcy wraz z organizacjami społecznymi. Umowny termin zakończenia robót budowlanych obu inwestycji upłynął pod koniec czerwca 2020 roku, ale został przedłużony.

Przebudowa przedszkola w Mogilanach

W II kwartale 2020 roku rozpoczęto przebudowę budynku Przedszkola Samorządowego w Mogilanach. Zakres inwestycji obejmuje między innymi rozbudowę budynku w kierunku północnym i południowym oraz przebudowę parteru. Zostaną przebudowane instalacje sanitarne oraz elektryczne, powstanie też wentylacja mechaniczna. Poddasze i teren wokół budynku będzie odpowiednio zagospodarowany.Cieszę się ogromnie z tej inwestycji, była ona niezbędna – podkreśla Pan Zbigniew Staszczak. – Najlepszą inwestycją jest inwestowanie w dzieci i młodzież, i ich rozwój. Jednocześnie zwiększamy liczbę miejsc w publicznym przedszkolu, co usprawni życie niejednej rodziny – dodaje Przewodniczący Rady Gminy Mogilany. Wartość całej inwestycji wynosi: 3 473 964,80 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to kwiecień 2021 roku.

Przebudowa ul. Jabłoniowej w Libertowie

Trwają prace budowlane związane z przebudową ul. Jabłoniowej w Libertowie. Zgodnie z podpisaną umową wartość zadania wyniesie 674 978,32 zł. Termin realizacji do 30.07.2020 roku.  – Ważne są nie tylko główne trasy, ale i drogi do mieszkańców czy przedsiębiorców. Cieszę się, że w Radzie panuje zgoda do umieszczania w budżecie również takich inwestycji – powiedziała Pani Zofia Węglarz, radna z Libertowa. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia asfaltowa i kanalizacja opadowa.

Remont ul. Szkolnej w Mogilanach

Trwają prace związane z remontem ul. Szkolnej w Mogilanach. W ramach zadania wylejemy nową nawierzchnię asfaltową ułożymy korytka przykrawędziowe i utworzymy pobocze z kostki brukowej.  Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wyniesie 128 476,03 zł. Termin realizacji do 30.08.2020 r. Zgodnie z przedstawionym prze Wykonawcę harmonogramem finansowo-rzeczowym Wykonawca planuje zakończenie zadania do 20 lipca br. Zadania otrzymało dofinansowanie w wysokości 64 238 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. – Ulica Szkolna i następnie ulica Św. Bartłomieja Apostoła są w samym centrum naszej miejscowości. Przez lata były zaniedbywane. Ich remont to bardzo dobra informacja – nie ukrywa entuzjazmu Pan Andrzej Goliński, radny z Mogilan. Termin realizacji to 30.08.2020 r.

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Warto przeczytać! „Głos Gminy Mogilany” nr 2/2020

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close