DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Nasze stowarzyszenie W

Dofinansowania, korekta w Zarządzie, program na 2020 rok…

…te tematy były podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” w dn. 5 marca 2020 r. Zarząd uzupełniła Małgorzata Bykowska, którą dzień później Zarząd wybrał na Wiceprezesa.

Wskutek rezygnacji Krystyny Drozd, Jerzego Kuca i Mateusza Markiewicza z udziału w pracach Zarządu konieczna okazała się korekta we władzach Stowarzyszenia. Posłużyło ku temu WZC, zwołane przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Pawła Wilińskiego. Spotkanie odbyło się wyjątkowo w Sali Narad Urzędu Gminy Mogilany (wszystkie wydarzenia w Dworku Konopków są chwilowo tam przeniesione w związku z malowaniem ścian Dworku).

Działania Zarządu i Stowarzyszenia

Walne zostało zorganizowane we współpracy z Grzegorzem Nędzą, prezesem Stowarzyszenia. Na wstępie poinformował on o obecnych działaniach, zwracając szczególną uwagę na finansowanie Stowarzyszenia – okres przełomu roku był okresem sprawozdawczości i wniosków o pozyskanie środków na realizację zadań w 2020 roku.
Grzegorz Nędza podsumował m.in.:

  • cztery zadania zrealizowane w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mogilany w 2019 roku,
  • działania związane z realizacją „Kolorowego Zakątka we Włosani” z funduszy PROW na lata 2014-2020 z naboru 1/2018 w LGD Blisko Krakowa (wniosek o płatność jest analizowany przez Urząd Marszałkowski),
  • otrzymanie dotacji w projekcie „Wyścig po wiedzę i kompetencje” realizowanej w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego – Równać Szanse 2019 organizowanego przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (ostatecznie musieliśmy zrezygnować z dotacji przez wycofanie się koordynatora),
  • trzy wnioski złożone w ramach naboru 4/2019 LGD Blisko Krakowa w ramach PROW na lata 2014-2020 (Mogilany, Buków, Konary) – zostały pozytywnie ocenione przez LGD i wybrane do dofinansowania (trwa ocena Urzędu Marszałkowskiego),
  • cztery wnioski zgłoszonych w 2020 na Otwartym Konkursie Ofert Gminy Mogilany,
  • wniosek na „Patronat Skarby Blisko Krakowa”.

Uzupełnienie składu Zarządu

Postanowiono, że – w związku z Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniem Stowarzyszenia, które planowane jest już na maj – Zarząd będzie pracował w pięcioosobowym składzie. Do składu zarządu dołączyła Małgorzata Bykowska, wcześniej rezygnując z prac w Komisji Rewizyjnej (będzie ona teraz liczyła troje członków). Małgorzata Bykowska została wybrana jednogłośnie.

Program i składka na 2020 rok

Członkowie DNGM przedyskutowali plany na 2020 rok i wyznaczyli terminy realizacji zadań (najbliższy termin to niedziela, 29 września b.r. i organizacja Warsztatów Wielkanocnych). Ustalono ponadto wysokość składki członkowskiej na 2020 rok.

Posiedzenie Zarządu, 6 marca 2020 r.

Na zwołanym dzień później posiedzeniu Zarządu Wiceprezesem Stowarzyszenia została wybrana Małgorzata Bykowska. Zarząd podpisał dokumenty do rejestracji zmian w KRS i omówił dodatkowo sprawy bieżące, kwestię ubezpieczenia i organizacji Warsztatów Wielkanocnych.

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close