DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

Dlaczego zapłacimy więcej za śmieci?

MARIA KOTARBA, RADNA GMINY MOGILANY

19 grudnia 2018 r. Rada Gminy Mogilany podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłaty za odbiór śmieci. Niestety opłata za odbiór śmieci wzrasta również w naszej Gminie… 

Jest kilka przyczyn wzrostu tej opłaty – podstawą jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska. Do końca 2017 r. opłata ta wynosiła 24,15 złotych za tonę. W tym roku opłata ta wzrosła aż do 170 zł za tonę!

Opłata ta została podniesiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r., zapewne na wniosek Ministra Środowiska. Naszym zdaniem wzrost ten jest nieuzasadniony. Wzrost ten odczuwają już Polacy – w tym mieszkańcy naszej Gminy – w wyższych opłatach za odbiór śmieci. A to jeszcze nie koniec, bo w 2020 r. opłata za korzystanie ze środowiska ma wynieść aż 270 zł za tonę.

Kolejny wzrost nastąpił w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Jeszcze w 2017 r. przyjęcie 1 tony odpadów segregowalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Myślenicach kosztowało 10 zł za tonę, a w 2018 r. za przyjęcie jednej tony odpadów przez ten zakład kosztowało już 300 zł za tonę. Tam trafiają m.in. odpady z Gminy Mogilany. Ceny za odbiór odpadów segregowalnych są podobne na innych instalacja i wahają się od 400 – 450 zł za tonę.

Do wzrostu cen za odbiór śmieci przyczynia się także wzrost ilości bioodpadów, które trzeba zagospodarować. W 2016 r. było to 36 ton odpadów biodegradowalnych, a w 2018 r. już 168 ton. Koszt zagospodarowania tych odpadów waha się od 180 zł do 430 zł za tonę w zależności od instalacji.

Spore wydatki ponoszone są również przy zagospodarowaniu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów remontowo – budowlanych i niebezpiecznych. Odstawienie odpadów gabarytowych kosztuje 600 zł za tonę.

Zaliczamy się do nielicznych gmin w Powiecie Krakowskim, gdzie od 2013 r. nie było podwyżki za odbiór odpadów komunalnych. Obecnie Rada Gminy Mogilany ustaliła następujące stawki opłaty za odbiór śmieci, które są segregowane:

  • 18 zł od osoby, gdy w nieruchomości zamieszkuje od 1 do 4 osób,
  • 16 zł od osoby, gdy w nieruchomości zamieszkuje od 5 do 8 osób,
  • 14 zł od osoby, gdy w nieruchomości zamieszkuje 9 i więcej osób.

Jeżeli odpady nie są segregowa￾ne to odbiór śmieci kosztuje 34 zł od osoby.

W tej chwili żadna gmina nie może dopłacać do odbioru śmieci, jednak w tej chwili w Sejmie RP trwają prace nad zmianą prawa w tej materii.

Artykuł z Gazety DNGM nr 1/2019 (8)
Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close