DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

DNGM

Piotr Piotrowski: 25 lat temu zakochałem się w Gminie Mogilany

Wójt Gminy Mogilany otrzymał na dzisiejszej sesji Rady Gminy Mogilany absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2022 (12 głosów za, 0 wstrzymujących się, 1 przeciw). Absolutorium zostało udzielone na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę…

Opublikowane w DNGM

Zarząd z absolutorium

We wtorek, 27 czerwca br. w Dworku Konopków w Mogilanach odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków za rok 2022. Członkowie wysłuchali sprawozdania merytorycznego i finansowego przedstawionego przez prezesa Grzegorza Nędzę oraz zapoznali się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej i wnioskiem o udzielenie absolutorium złożonym przez przewodniczącą Krystynę Moskwa-Wolny. W 2022 roku nastąpiło skrócenie kadencji wladz Stowarzyszenia i został wybrany nowy skład Zarządu i Komisji. Podczas walnego rozmawiano ponadto o działaniach w roku obecnym. Grzegorz Nędza złożył podziękowania członkom DNGM za zaangażowanie w organizację Gminnego Dnia Dziecka, a także zwrócił uwagę na wsparcie, dzięki któremu wydarzenie mogło okazać się takim sukcesem. – Nie moglibyśmy zrealizować zadania na taką skalę bez dofinansowania w ramach Otwartego Konkursu Ofert Gminy Mogilany, dofinansowania w ramach Patronatu Skarby Blisko Krakowa, a także darowizn osób fizycznych i przedsiębiorców z terenu Gminy Mogilany. Dziękuję ponadto za współpracę pracownikom Urzędu Gminy Mogilany i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilanach. Najważniejszy jest jednak fakt, że wydarzenie skierowane do najmłodszych spotkało się z ich pozytywnym odbiorem. To największa motywacja i zachęta do dalszej pracy!

Opublikowane w DNGM
Gmina Mogilany

PRZETARGI na nową S7 i przebudowę układu drogowego w Libertowie

Zachęcamy do lektury wywiadu z Wójtem Piotrem Piotrowskim w „Kurierze Podkrakowskim”.

Opublikowane w DNGM

Tradycyjnie na ul. św. Rity

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany” i Społeczność skupiona wokół kapliczki świętej Rity we Włosani serdecznie zapraszają na Spotkanie u Św. Rity we Włosani 3 czerwca o godzinie 16.00.

Opublikowane w DNGM

Nie możemy zamykać się w swoim ogrodzie

Rozmowa z Kingą Fąfrowicz, Kandydatką do Rady Gminy Mogilany

Opublikowane w DNGM

List Kingi Fąfrowicz

List Kingi Fąfrowicz, Kandydatki KWW Wójta Piotra Piotrowskiego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Mogilany w okr. nr 11 w dn. 21 maja 2023 r. do mieszkańców (list z dn. 30 sierpnia 2023 r.) / Materiał sfinansfowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Wójta Piotra Piotrowskiego

Opublikowane w DNGM

Trole w Gminie Mogilany

Manipulacje na forach internetowych: czy to ma wzburzyć dodatkowe emocje? Czy skłócić mieszkańców? Czy może skierować nasz wzrok na konkretne osoby i sprawić byśmy zapomnieli o tematach, które kosztowały naszą gminę wiele milionów złotych? / Zbigniew Staszczak

Opublikowane w DNGM

13 z 14 radnych: chcemy rozwoju, chcemy nowych planów

4 kwietnia trzynaścioro radnych podpisało się pod petycją do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w sprawie zgody na przekształcenie terenów rolnych (głównie III i II klasy) na tereny budowlane. To petycja, która przychyla się do dokumentu złożonego osobiście 30 marca br. przez prezesa Stowarzyszenia DNGM Grzegorza Nędzę i Edytę Misztal, Zastępcę Wójta Gminy Mogilany podczas spotkania z Lidią Kostańską, Dyrektorem Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi MRiRW. Petycja Stowarzyszenia została poparta przez ponad pół tysiąca mieszkańców.

Opublikowane w DNGM

Donos pełen kłamstw

zy warto za wszelką cenę, kosztem swojego autorytetu i honoru, dążyć do objęcia stanowiska, które  powinna piastować osoba uczciwa i prawdomówna… Przemyślmy to…

Opublikowane w DNGM

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close