DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

G Gmina Mogilany Nasze stowarzyszenie W

2020 – rok trudny, ale pracowity!

Każda organizacja pozarządowa do końca marca powinno się przygotować sprawozdania za rok poprzedni (ostatecznie trzy dni przed końcem tego terminu został on przez władze centralne wydłużony). To dobry moment, by rozliczyć się ze swej działalności podsumować działania. Przedstawiamy informację na ten temat zadań wykonanych z zapewnieniem wszelkich wytycznych sanitarno-epidemiologicznych.

W Gminnym Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań pozarządowych w zakresie sportu i rekreacji na rok 2020 nasze stowarzyszenie złożyło dwie oferty:

  • Gminny Dzień Dziecka 2020 – kwota przyznana: 12 tys. zł, kwota wykorzystana: 10 692,74 zł, finansowy wkład własny – 913,00 zł. Wydarzenie dla grupy docelowej w postaci osób poniżej 16. roku życia odbyło się w dniu 5 września 2020 r. na terenie boiska LKS Mogilany (lokalizacja zmieniona wobec umiejscowienia na terenie Dworku Konopków wraz z Parkiem w Mogilanach tymczasowej siedziby przedszkola). Podczas gier i zabaw od godz. 14.00 do 16.00 odbyły się gry i zabawy sportowe z nagrodami, a o godz. 16.00 seans filmu. Dzięki realizacji wydarzenia został zagospodarowany czas wolny dla dzieci i młodzieży, wzrósł poziom umiejętności sportowych i umożliwiono większą integrację środowiska, co szczególnie istotne w okresie izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa COVID-19.
  • Joga dla każdego – kwota przyznana: 5 tys. zł, kwota wykorzystana: 3 075,00 zł, finansowy wkład własny – 285,00 zł. Zorganizowano łącznie 13 zajęć jogi od 30 listopada do 30 grudnia 2020 r. Liczba zajęć została zmniejszona i przeniesiona do Internetu w związku z panującą epidemią koronawirusa i obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi (zmniejszona liczba zajęć wiąże się z niezrealizowaniem zadania w pełni oraz zwrotem części dotacji). W wyniku zajęć uczestnicy – zgodnie z pisemną oceną trenera – nabyli nowych umiejętności z jogi, został zagospodarowany im czas oraz zaprezentowane techniki relaksacyjne.

W Gminnym Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań pozarządowych w zakresie kultury, środowiska i rozwoju wspólnot lokalnych zostały przyjęte również nasze dwie oferty:

  • Kino Plenerowe w Mogilanach – kwota przyznana: 11,5 tys. zł, dotacja wykorzystana w całości, finansowy wkład własny – 1 054,22 zł. Zorganizowano dwa ogólnodostępne wieczory filmowe z filmami wybranymi przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook – „Za jakie grzechy, dobry Boże” (2 sierpnia) i „Niemożliwe” (5 września – film był planowany pierwotnie na 16 sierpnia, organizator był przygotowany na seans, jednak wskutek nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych seans musiał zostać odwołany w ostatniej chwili; nie spowodowało to jednak potrzeby zmian w finansowaniu zadania). Organizacja spotkań z filmikami proekologicznymi, a następnie seansów umożliwiła zagospodarowanie wolnego czasu dla osób z terenu Gminy Mogilany i innych miejscowości. Dzięki liczbie ekogadżetom rozdawanym przed seansami, filmikom proekologicznym w formie zwiastunów oraz stoisku EKO doradcy w dn. 2 sierpnia nastąpił wzrost kompetencji proekologicznych uczestników wydarzenia. Z punktu widzenia Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” nastąpił wzrost kompetencji organizacyjnych i wzmocnienie umiejętności działania w trudnych i niestabilnych warunkach wśród członków organizacji oraz była to szansa na prezentację działalności stowarzyszenia społeczności gminnej.
  • Dialog pokoleń, kultury i narodowości – kwota przyznana: 5 tys. zł, Stowarzyszenie było zmuszone zwrócić środki w związku z brakiem możliwości realizacji zadania.

„Patronat Skarby Blisko Krakowa” – otrzymaliśmy 1 tys. zł na dofinansowanie zadania „Mogilany. Twoja Krew”, które odbyło się w ostatnią niedzielę września ubiegłego roku.

W wyniku zbiórki charytatywnej udało się zebrać 10 690,00 zł na namiot medyczny. Następnie w związku z Inicjatywą Lokalną „Wyposażenie namiotu  wsparciem dla medyków, organizacji i mieszkańców Gminy Mogilany” została zakupiona: nawierzchnia (2 221,40 zł – po stronie stowarzyszenia) i nagrzewnica (1 585,00 zł – po stronie urzędu).

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close