DNGM.pl

Stowarzyszenie „Dla Naszej Gminy Mogilany"

Gmina Mogilany W

10 grudnia wybiorą sołtysa

W Mogilanach, w związku ze śmiercią Edwarda Żaby nieobsadzone jest stanowisko sołtysa. Ani Marek Budek, ani Stanisław Kiebuła nie chcieli objąć tego stanowiska zgodnie ze statutem, więc mieszkańcy zdecydują w bezpośrednich przedterminowych wyborach o tym, kto będzie szefem sołectwa

Rada Gminy Mogilany – na wniosek wójta – zdecydowała na sesji w dn. 26 listopada o przeprowadzeniu wyborów sołtysa miejscowości Mogilany w niedzielę, 10 grudnia br. Zgodnie z zapisami statutu sołectwa Mogilany takie wybory trwają od godziny 8.00 do godziny 17.00 bez przerwy – wybory uzupełniające na Sołtysa odbywają się według zasad określonych dla normalnych wyborów.

Tak wybrany Sołtys będzie pełnił swoją funkcję przez ponad rok – do końca obecnej, czteroletniej kadencji. Ostatnie wybory sołeckie odbyły się 29 marca 2015 roku. W Mogilanach startowało trzech kandydatów – wygrał Edward Żaba zdobył 145 głosów, Maciej Budek dostał 83 głosy, a Stanisław Kiebuła 29 głosów. W wyborach sołeckich w Mogilanach w 2015 roku wzięło udział ok. 10% uprawnionych do głosowania.

W związku ze śmiercią sołtysa Żaby i odmową przyjęcia stanowiska przez obu kontrkandydatów konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających.  Wybory przygotowuje Wójt Gminy Mogilany i są sfinansowane ze środków Gminy Mogilany. Kandydatów na sołtysa i członków sołeckiej komisji wyborczej można zgłaszać od 13 do 22 października 2017 r. w godz. 10-13 od poniedziałku do piątku.

Będziemy informować o kolejnych krokach.

http://dngm.pl/ogolne/soleckim-okiem-wspomnienie-o-edwardzie-zabie/


§18
Prawo wybierania Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej przysługuje stałym mieszkańcom Sołectwa posiadającym czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
§ 19
1.Sołtys i Członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Kandydować na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może każdy stały mieszkaniec Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.
§ 20
1. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej posiada wyłącznie stały mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze.
2. Zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno być poparte podpisami co najmniej 20 wyborców.
3. Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Sołeckiej powinno być poparte podpisami co
najmniej 10 wyborców.
4. Zgłaszając kandydata na Sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej należy podać jego nazwisko i imiona, wiek, oraz miejsce zamieszkania.
5. Kandydat na Sołtysa i Członka Rady Sołeckiej musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.
6. Kandydować można tylko na Sołtysa lub na Członka Rady Sołeckiej.
7. Wójt określa wzór „Wykazu osób popierających kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej” oraz wzór „Zgłoszenia kandydata na Sołtysa lub Członka Rady Sołeckiej”.

// Statut Sołectwa Mogilany

Każde działanie wymaga zaangażowania, aktywności oraz wsparcia finansowego. Obecne czasy są trudne dla każdego. Jako organizacja pozarządowa również to odczuwamy. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe naszej organizacji. Pomoc pokryje koszty wynikające z bieżącej działalności oraz umożliwi realizację projektów wymagających wkładu własnego, dlatego ważna jest każda złotówka. Nawet wpłata symbolicznej kwoty może zadecydować o tym, czy planowany projekt dojdzie do skutku (numer konta: 29 85910007 0220 0605 1389 0001, tytułem: darowizna na cele statutowe).

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close