Jesteś tutaj
Start > Nasze stowarzyszenie > ZAPROSZENIE: Walne DNGM, 26.09.2017

ZAPROSZENIE: Walne DNGM, 26.09.2017

Na podstawie §21. pkt 4a) Statutu Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dla Naszej Gminy Mogilany” na dzień 26 września 2017 roku, godz. 18.00 w Dworku Konopków w Mogilanach. 

W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia i w tym samym miejscu 15 minut później po terminie pierwszym, tj. o godz. 18.15.

Proponowany porządek obrad:

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA „DLA NASZEJ GMINY MOGILANY”
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2017 roku

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia
 2. Sprawdzenie obecności i kworum. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków komisji skrutacyjnej
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad
 5. Informacja Prezesa Stowarzyszenia o działaniach Zarządu od 15 czerwca 2017 r.
 6. Ocena pracy Zarządu od 24 kwietnia 2017 r.
 7. Harmonogram działań DNGM do końca roku.
 8. Analiza sytuacji obecnej Gminy Mogilany: wójta i rady gminy
 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia członków zwyczajnych
  2. uchwalenia Regulaminu Pracy Zarządu
  3. uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

Mogilany, dn. 12 września 2017 r. 

Top

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close