Jesteś tutaj
Start > Gmina Mogilany > #STUDIUM Wyłożenie zakończone, uwagi można zgłaszać do 6 sierpnia…

#STUDIUM Wyłożenie zakończone, uwagi można zgłaszać do 6 sierpnia…

Epidemia koronawirusa storpedowała plany dot. wyłożenia studium zagospodarowania przestrzennego jeszcze na wiosnę; prace jednak ruszyły. Dyskusja publiczna nad dokumentem za nami, wyłożenie zakończone 14 lipca, a uwagi można zgłaszać do 6 sierpnia – dokument na który czeka kilka tysięcy mieszkańców naszej Gminy jest już bliski uchwalenia. Wiemy, że jest grupa ludzi, która prowadzi w dalszym ciągu działania zmierzające do obalenia studium, jednak wierzymy, że „ludzi dobrej woli jest więcej”.

Zachęcamy do lektury fragmentów artykułu z „Głosu Gminy Mogilany” z przełomu czerwca i lipca.

Studium wyłożone do publicznego wglądu

Przez epidemię koronawirusa prace nad studium zostały wydłużone o kilka miesięcy. W tej chwili trwa zarządzone przez Wójta Piotra Piotrowskiego wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

[…]

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Mogilany z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (proszę o dołączenie mapy z zaznaczeniem działki), w terminie nieprzekraczalnym 6 sierpnia 2020 roku. Uwagi wnoszone mogą być w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

[..]

Projekty w/w dokumentów są również udostępnione są do wglądu w w/w okresie na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany: (www.mogilany.pl) oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Mogilany (https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,m,329983,2020.html).

REFERAT GEODEZJI, ARCHITEKTURY,
ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Głos Gminy Mogilany – nr 2/2020

Top

Strona używa plików cookies, kontynuując wyrażasz zgodę na zapisywanie ich na Twoim urządzeniu więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close